งานเสวนาวิชาการ เรื่องแค่กด "like เฟซบุ๊กจะติดคุกได้ไหม" เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 7201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ