โครงการค่ายจิตอาสาครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนวัดยาง ต.ห้วยไผ่ จ.อ่างทอง