โครงการค่ายจิตอาสา ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนบ้านวังยาว อ.ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี