ติดต่อเรา

  • Category: Uncategorised
  • Published: Tuesday, 29 March 2016 03:50
  • Written by ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • Hits: 895

ศูนย์สนเทศและหอสมุด (อาคาร 6 : ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์)

    ที่อยู่  :  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
    โทร.  :  0-2954-7300 ต่อ 412
    โทรสาร  :  0-2591-3155
    e-mail address  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.