เรื่อง วันอาสาฬหบูชา

 


นิทรรศการบนเว็บ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา
  an image  ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา 1|2|3
  an image  เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา 4|5|6|7
  an image  พระธัมมจักกัปปวัตนสูตร 8
  an image  กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชา 9
  an image  การเวียนเทียน 10
  an image  บทสวดมนต์ในวันอาสาฬหบูชา (ก่อนการเวียนเทียน) 11
  an image  รายการอ้างอิง Bib