สถิติที่ควรทราบ พ.ศ.2555

 

    an image  มกราคม 2555
        January 2012. 

    an image  กุมภาพันธ์ 2555
        Febuary 2012.

    an image  มีนาคม 2555
        March 2012.

    an image  เมษายน 2555
        April 2012. 

    an image  พฤษภาคม 2555
        May 2012.

    an image  มิถุนายน 2555
        June 2012. 

    an image  กรกฎาคม 2555
       
July 2012.

    an image  สิงหาคม 2555
        August 2012. 

    an image  กันยายน 2555
        September 2012.

    an image  ตุลาคม 2555
        October 2012. 

    an image  พฤศจิกายน 2555
        November 2012.

    an image  ธันวาคม 2555
        December 2012.