สถิติที่ควรทราบ พ.ศ.2552

มกราคม 2552
January 2009.
ดาวน์โหลด

กุมภาพันธ์ 2552
Febuary 2009.
ดาวน์โหลด

มีนาคม 2552
March 2009.
ดาวน์โหลด

เมษายน 2552
April 2009.
ดาวน์โหลด

พฤษภาคม 2552
May 2009.
ดาวน์โหลด

มิถุนายน 2552
June 2009.
ดาวน์โหลด

กรกฎาคม 2552
July 2009.
ดาวน์โหลด

สิงหาคม 2552
August 2009.
ดาวน์โหลด

กันยายน 2552
September 2009.
ดาวน์โหลด

ตุลาคม 2552
October 2009.
ดาวน์โหลด

พฤศจิกายน 2552
November 2009.
ดาวน์โหลด

ธันวาคม 2552
December 2009.
ดาวน์โหลด