ฐานข้อมูลบทความ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

Assoc. Prof. Dr.Varakorn Samakoses Articles Database

 

ศูนย์เรียนรู้และหอสมุดได้รวบรวมบทความของรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เขียนลงในวารสารและหนังสือพิมพ์ต่างๆ เนื้อหาของบทความส่วนใหญ่เน้นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การออม วิธีการใช้เงิน การศึกษา คุณภาพชีวิต และเรื่องอื่นๆทั่วไป ข้อมูลที่เริ่มจัดเก็บและเผยแพร่เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 จนถึงปัจจุบัน

 

 

กรุงเทพธุรกิจ
Krungthep Turakij

  an image  พ.ศ.2556
  an image  พ.ศ.2557 
 
 
  an image  พ.ศ.2558

  an image  พ.ศ.2559

  an image  พ.ศ.2560
 

มติชนรายวัน  
Matichon Daily
 

  an image  พ.ศ.2541

  an image  พ.ศ.2542

  an image  พ.ศ.2543

  an image  พ.ศ.2544

  an image  พ.ศ.2545

  an image  พ.ศ.2546

  an image  พ.ศ.2547

  an image  พ.ศ.2548

  an image  พ.ศ.2549

  an image  พ.ศ.2550

  an image  พ.ศ.2551

  an image  พ.ศ.2552

  an image  พ.ศ.2553

  an image  พ.ศ.2554

  an image  พ.ศ.2555

 

มติชนสุดสัปดาห์
Matichon Weekly

  an image  พ.ศ.2546

  an image  พ.ศ.2547

  an image  พ.ศ.2548

  an image  พ.ศ.2549

  an image  พ.ศ.2550

  an image  พ.ศ.2551

  an image  พ.ศ.2552

  an image  พ.ศ.2553

  an image  พ.ศ.2554

 

หนังสือพิมพ์  
Newspapers

  an image  อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

วารสาร | นิตยสาร  
Journals | Magazines

  an image  อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

นิตยสารแพรว  
Praew Magazine

  an image  พ.ศ.2546

  an image  พ.ศ.2547

  an image  พ.ศ.2548

  an image  พ.ศ.2549

  an image  พ.ศ.2550

  an image  พ.ศ.2551

  an image  พ.ศ.2552

 

นิตยสารสกุลไทย รายสัปดาห์  
Sakulthai Weekly Magazine

  an image  พ.ศ.2556
  an image  พ.ศ.2557
  an image  พ.ศ.2558
  an image  พ.ศ.2559

 

นิตยสารออล แม็กกาซีน  
all Magazine

  an image  พ.ศ.2556
  an image  พ.ศ.2557

  an image  พ.ศ.2558
  an image  พ.ศ.2559

  an image  พ.ศ.2560

  

ผลงานเขียน : หนังสือ  
Books

  an image  รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ


หนังสือ : สิ่งละอันพันละน้อย
e-Books

  an image  พ.ศ.2552

  an image  พ.ศ.2553

  an image  พ.ศ.2554

  an image  พ.ศ.2555

  an image  พ.ศ.2556

  an image  พ.ศ.2557

  an image  พ.ศ.2558

  an image  พ.ศ.2559