หนังสือใหม่ สาขานิติศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถก๊อปปี้ เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

International law

341 K63i [2017]
Klabbers, Jan. (2017). International law. Second edition. New York, NY : Cambridge University Press.

Contents : The setting of international law -- The making of international law -- The law of treaties -- The subjects of international law -- Jurisdiction, powers and immunities -- The individual in international law, including human rights -- The law of responsibility -- International courts and tribunals -- Sanctions, countermeasures and collective security -- Use of force -- The law of armed conflict -- International criminal law -- The seas, the air and outer space -- Protecting the environment -- The global economy -- Domestic courts and their relationship with international law -- The politics and ethics of international law and global governance -- By way of conclusion
 

Judges, law and war : the judicial development of international humanitarian law

341.67 D214j [2014]
Darcy, Shane. (2014). Judges, law and war : the judicial development of international humanitarian law. Cambridge, UK : Cambridge University Press.

Contents : Judicial decisions in international law -- Key categories : armed conflicts and protected persons -- Basic principles and fundamental guarantees -- Means and methods of warfare -- Enforcement -- Prosecution of war crimes
 

Emergencies in public law : The legal politics of containment

342.0418 L826e [2017]
Loevy, Karin. (2017). Emergencies in public law : The legal politics of containment. New York, NY : Cambridge University Press.

Contents : An introduction to the background theoretical problem : the paradox and its paradigmatic solutions -- The legacy of the models in the legal politics of emergencies -- The legal politics of definitions : Article 15 derogations in the House of Lords -- The legal politics of authorization : the office of legal counsel (OLC) in the U.S. Executive and the Joint Committee on Human Rights (JCHR) in the U.K. Parliament -- The legal polities of jurisdiction : regional intervention in a domestic disaster, Cyclone Nargis in 2008 -- The legal politics of time and temporality : ticking time in the Israeli Supreme Court -- The legal politics of change and continuity in emergencies -- Horizons of containment : a dialectical process story of emergencies and change
 

Publishing law

343.0998 J78p [2016]
Jones, Hugh and Benson, Christopher. (2016). Publishing law. Fifth edtion. New York, NY : Routledge.

Contents : Publishing and the law -- Copyright : key principles -- Copyright : exceptions, licensing and open access -- Other rights of authors and publishers -- Author contracts -- Other contracts -- Delivery, editing and obligations on publication -- Defamation and other risks -- Confidentiality and privacy -- Copyright infringement -- Trade marks and passing off -- Sale of good, digital content and consumer protection -- Advertising and marketing -- Distribution and export
 

An introduction to international investment law

346.092 C712i [2016]
Collins, David. (2016). An introduction to international investment law. Cambridge, UK : Cambridge University Press.

Contents : Introduction to foreign direct investment: history, trends and rationales -- Bilateral, regional and multilateral investment agreements and investment contracts -- National laws governing foreign investment and definitions and conditions of admission -- Guarantees against discrimination: national treatment and most favoured nation -- Fair and equitable treatment, full protection and security, and umbrella clauses -- Guarantees against expropriation -- Compensation -- Dispute settlement -- Public interest issues: the environment, human rights and culture -- Non-precluded measures: essential security, economic stability and the defence of necessity -- Beyond international investment law
 

European company law : text, cases and materials

346.4066 D278e [2017]
De Luca, Nicola. (2017). European company law : text, cases and materials. Second edition. New York, NY : Cambridge University Press.

Contents :  TEFU provisions on company law -- The company law directives -- Uniform company law -- Simplifying and modernising European company law -- Primary establishment in ECJ case law -- Secondary establishment in ECJ case law -- New legislative trends -- The setting up of a new company -- The formation of a Societas Europaea -- Legal capital and capital formation -- Capital maintenance -- Annual and consolidated accounts -- Corporate governance -- Management and control -- General meeting -- Protection of minorities and equal treatment of shareholders (1) -- Capital markets -- Takeover regulation -- Merger and division -- Dissolution and insolvency
 

หัวข้ออื่นๆ