สื่อโสตทัศน์ใหม่ประจำเดือน เมษายน 2560

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขสื่อโสตทัศน์ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

การแพทย์แผนไทยแบบองค์รวม

CD 9806

สถาบันการแพทย์แผนไทย. (255-). การแพทย์แผนไทยแบบองค์รวมกรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์แผนไทย.

สาระสังเขป การแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์แบบองค์รวม ปัจจัยที่เกี่ยวข้้องควบคู่ไปกับการรักษาในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย สมุฎฐานของการเจ็บป่วยตามหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทย -- ความเจ็บป่วยเชื่อมโยงกับธาตุ อายุ ฤดู เวลา ภูมิประเทศและพฤติกรรมได้ -- เวชศาสตร์โหราศาสตร์ Medical Astrology -- คำนวณธาตุเจ้าเรือนได้ -- อธิบายการบำบัดแบบองค์รวมได้ 
 

การใช้ยาและสมุนไพร

CD 9807

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร. (255-). การใช้ยาและสมุนไพรกรุงเทพฯ : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร.

สาระสังเขป เนื้อหาประกอบด้วย หลักการใช้ยาสมุนไพรให้ถูกต้อง -- การให้ยา -- การปรุงยา

 

 

การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย และผู้ติดเชื้อโรคเอดส์

CD 9808

เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ. (2559). การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย และผู้ติดเชื้อโรคเอดส์. กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข.

สาระสังเขป เนื้อหาประกอบด้วย การแพทย์แผนไทย : การแพทย์แบบองค์รวม -- แนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วย และผู้ติดเชื้อโรคเอดส์โดยใช้การแพทย์แผนไทย -- แนวทางในการดูแลรักษา -- การนำสมุนไพรมาใช้รักษา

 

รายงานฉบับสมบรูณ์ การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ในลักษณะบูรณาการ เรื่องป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

CD 9809

สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์. (2559). รายงานฉบับสมบรูณ์ การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ในลักษณะบูรณาการ เรื่องป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์.

สาระสังเขป เนื้อหาประกอบด้วย ที่มาและความสำคัญของการวิจัย -- เครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าตัวแปรในการวิจัย -- การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ -- การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล -- ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างโดยงาม -- ผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการประชาสัมพันธ์ ในกลุ่มเป้าหมายหลัก -- สรุป อธิบายผล และข้อเสนอแนะการวิจัย
 

บทเพลงกวีศิลป์ (นอก) วจนานุกรม : จิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์เมืองนครสวรรค์

CD 9810

สุชาติ ทองแสง. (2559). บทเพลงกวีศิลป์ (นอก) วจนานุกรม : จิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์เมืองนครสวรรค์. นครสวรรค์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

สาระสังเขป บทเพลงแสงปัจจุบันปลุกเร้าเงาอดีต / สุชาติ แสงทอง -- บทกวีแสงปัจจุบันปลุกเร้าเงาอดีต / ศักดิ์สิริ มีสมสืบ -- บทเพลงแสงอดีตปลุกเร้าเงาสร้างสรรค์ / สุชาติ แสงทอง -- บทกวีแสงอดีตปลุกเร้าเงาสร้างสรรค์ / ศักดิ์สิริ มีสมสืบ -- บทเพลงดั่งลดาดารดาษชาติพันธุ์ / สุชาติ แสงทอง -- บทกวีดั่งลดาดารดาษชาติพันธุ์ / ศักดิ์สิริ มีสมสืบ -- บทเพลงร่วมรังสรรค์อนาคตแสนงดงาม / สุชาติ แสงทอง -- บทกวีร่วมรังสรรค์อนาคตแสนงดงาม / ศักดิ์สิริ มีสม
 

หนังสือเสียง รวยได้ก่อนใช้เวลาน้อยกว่า

CD 9811-9814

ธวัชชัย พืชผล. (2559). หนังสือเสียง รวยได้ก่อนใช้เวลาน้อยกว่า. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย จำกัด.

สาระสังเขป ตอนที่ 1 : On The Way สิ้นเดือนทีไร...สิ้นใจทุกที่ -- เหตุผลที่เราต้องเก็บเงินวันนี้ -- จดแล้วรวยทำเลยเถิด -- ใช้จ่ายส่วนตัวเท่าไรดี -- ใช้สูตร "จ่ายให้ตัวเองก่อน" -- เปิดบัญชีเงินฝากที่หลากหลาย -- มีเป้าหมายทางการเงิน -- สร้างวินัยในการออม -- พกเงินให้น้อยที่สุด -- ใช้ให้พอ เหลือยิ่งดี -- ทำงานประจำก็รวยได้ -- อาชีพเสริม อาชีพสอง -- ตามหารูรั่วของกระเป๋าเงิน / ตอนที่ 2 : ประหยัดเล็กน้อย สะสมได้เงินมาก -- เก็บง่ายกว่าหา -- คิดให้นานก่อนจะใช้เงินแต่ละบาท -- คิดให้นานก่อนจะใช้เงินแต่ละบาท -- จะใช้เงินต้องมีแผนที่ดี -- อย่าหมิ่นเงินน้อยนะ -- หนี้สินคือแหล่งความจน -- ลดความหรูหราที่มากเกินฐานะ -- เมื่ออยากได้มาก...ทำไงดี -- หยุดใช้เงินเสียที -- ซื้อในสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน -- งดจ่ายในสิ่งที่ไม่อยากจ่าย -- เงินเพิ่ม แต่ไม่ใช้เพิ่ม -- Need หรือ Want / ตอนที่ 3 : เปอร์เซ็นต์การออมที่เพิ่มขึ้น -- บัตรสร้างนิสัยเสีย -- สนุกกับการอดออม -- ไม่บ้าตามกระแส -- ฝึกฝนความอยากรวย -- ใช้อะไรใช้ให้พังก่อนค่อยเปลี่ยนใหม่ -- ลดเรื่องเที่ยวลงบ้างนะ -- เมื่อตกงานเอาไงดี -- สร้างสายสัมพันธ์ สร้างแหล่งเงิน -- ประวัติคนรวยมีให้เรียนรู้ที่มาของความรวย -- ปฎิเสธความเสี่ยงการสูญเงิน -- เปิดรับโอกาสอยู่เสมอ -- ตัวเลขในบัญชีเงินฝาก -- จะผ่อนบ้านหรือผ่อนรถ / ตอนที่ 4 : ทำตามฝัน -- เงินออมสร้างการลงทุน -- ทองคำ...คุณค่าที่คู่ควร -- ลงทุนให้ชีวิตต่อยอดการสร้างเงิน -- Save Money: ค่าไฟฟ้า -- Save Money: วิะประหยัดน้ำ -- ทำเงินจากของเก่า -- เลิกบ้าและยึดติดยี่ห้อ -- ปลูกผักกินเองบ้างก็ดีนะ -- ไม่ประมาทในเงินทองที่มี -- สุขภาพที่ดีช่วยลดค่าใช้จ่าย -- การประหยัดในทางที่ผิด -- อยู่ที่ใจว่าจะกล้ารวยไหม
 

คบบัณฑิตติดรถฟัง : ขายดี แบบมีสไตล์

CD 9815-9816

อานนท์ เธียรพิเชฐ (เอเท็น). (2560). คบบัณฑิตติดรถฟัง : ขายดี แบบมีสไตล์. กรุงเทพฯ : บริษัท อินส์โปรมิวสิค จำกัด.

สาระสังเขป ตอนที่ 1 : Introduction -- เหตุผลที่ทุกคนสามารถเป็นนักขายระดับ Top ได้ -- ทำไมการขายถึงเป็นเรื่องของ "ทุกคน" -- เคล็ดลับ#2 หลักการแรกของการเป็นนักขายระดับ Top -- เคล็ดลับ#3 ขั้นตอนเร่ง Speed เพื่อก้าวขั้นสู่ระดับ Top -- เคล็ดลับ#4 ที่นักขายระดับ Top ไม่ทำ (แต่นักขายทั่วๆ ไปทำ) -- เคล็ดลับ#5 ปัจจัยหลักทีทำให้ลูกค้าตัดสินใจ ซื้อ หรือ ไม่ซื้อ -- เคล็ดลับ#6 วิธีทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อในทันที่ -- เคล็ดลับ#7 สิ่งที่นักขายทั่วไปพลาด -- เคล็ดลับ#8 เรื่องที่ทุกคนต้องืก้อนการขาย / ตอนที่ 2 : เคล็ดลับ#9 ทำยังไงให้ลูกค้าชอบเรา -- เคล็ดลับ#11 สิ่งที่นักขายระดับ Top ทำและไม่มีสอนในตำรา -- เคล็ดลับ#12 วิธีเพิ่มยอดขายในงานแสดงสินค้าที่มีลูกค้ามาก ๆ -- เคล็ดลับ#13 สิ่งสำคัญที่นักขายต้องทำให้ลูกค้า -- เคล็ดลับ#14 สิ่งที่นักขายส่วนใหญ่ไม่ใสใจ ซึ่งทำให้สูญเสียรายได้มหาศาล -- เคล็ดลับ#15 ทำอย่างไรเมื่อถูกปฎิเสธ -- เคล็ดลับ#16 เทคนิคที่สำคัญที่สุดของการขาย -- เคล็ดลับ#17 บทส่งท้าย -- Bonus : Overture from The Marriage of Figaro Happy In Love
 

คบบัณฑิตติดรถฟัง : The Genius Course จูนสมองกับจีเนียส

CD 9817-9820

บัณฑิต อึ้งรังษี. (2559). คบบัณฑิตติดรถฟัง : The Genius Course จูนสมองกับจีเนียส. กรุงเทพฯ : อินส์โปรมิวสิค.

สาระสังเขป ตอนที่ 1 : สรุปเทคนิค การเป็นอัจริยะ แบบใช้เวลาสิ้นที่สุด -- เคล็ดลับข้อ 1 ของการเป็นอัจฉริยะ -- บทเรียนที่ได้รับจาก "ไอน์สไตน์" กล่าวถึง "โมสาร์ด" -- เคล็ดลับข้อ 2 ของการเป็นอัจฉริยะ -- เคล็ดลับข้อ 3 ของการเป็นอัจฉริยะ -- เคล็ดลับข้อ 4 ของการเป็นอัจฉริยะ / ตอนที่ 2 : เคล็ดลับข้อ 5 ของการเป็นอัฉริยะ -- เคล็ดลับข้อ 6-11 ของการเป็นอัจฉริยะ -- วิธีปรับคลื่นสมองให้ตรงกับอัจฉริยะต่าง ๆ (คลื่นสมองอัลฟ่า) โดย "ก่ารทดลองของ โรซานอฟฟ์" -- วิธีใช้ดนตรีที่ถูกต้อง เพื่อช่วยให้คุณ "ทำงานแบบอัจฉริยะ" -- เทคนิคการหายใจเพื่อให้คุณมีสมาธิ -- วิธีจูนตัวเองกับจักวาล โดย "หลักคิดของ ราล์ฟ วาลโต เอเมอร์ส้น / ตอนที่ 3 : พลังงานแห่งการนั่งสมาธิ 20+ ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ อย่างถูกต้อง -- วิธีการแห่งการนั่งสมาธิ แบบอัลฟา (Alpha Meditation)... เพื่อเตรียมสมองในการศ฿กษา และทำงานแบบอัจฉริยะ -- วิธีการนั่งสมาธิ แบบอัลปา (ฟสย้ฟ ?กระฟะรนื) ด้วยตัวเอง -- วิธี "จูนสมองคุณ" ให้คลื่นเดียวกันกับอัจฉริยะภาพแห่งจักวาล (แบบที่ไอน์สไตน์ โมสาร์ต ปิกัสโซ ฯลฯ -- Guided Meditation โดยบัณพิต อึ้งรังษี (20 นาทีนั่งสมาธิแบบปลดปล่อย ดนตรี + เสียงพูดนำโดยบัณฑิต) -- Guided Meditation โดยบัณฑิต อี้งรังษี (20 นาทีนั่งสมาธิแบบปลดปล่อย ดนตรีอย่างเดียว) / ตอนที่ 4 : ไม่เคยมีใครให้แบบนี้มาก่อน เพลงคลาสสิกจูนคลื่นสมองเปิดวนไปได้ทั้ง 450 นาที (7 ชั่วโมงครึ่ง) สามารถเปิดระหว่างทำงาน เรียน และทานอาหารในร้านได้
 

หนังสือเสียง งานไม่ประจำ ทำเงินกว่า

CD 9821-9824

วิสูตร แสงอรุณเลิศ. (2558). หนังสือเสียง งานไม่ประจำ ทำเงินกว่า. กรุงเทพฯ : บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด.

สาระสังเขป ตอนที่ 1 : Introduction -- คำถามสำคัญ 3 คำตอบที่เปลี่ยนชีวิตไปตลาดกาล -- บทเรียนจากงานประจำและงานไม่ประจำ -- วิธีตีราคาชีวิตว่าคุณมีค่าตัว "ชั่วโมงละกี่บาท" / ตอนที่ 2 : นิยามของ 4 คุณสมบัติที่เรียกว่า "งานไม่ประจำ" -- ทำไมเราจึงต้องปรับตัวในยุค "งานไม่ประจำ" -- ถ้าคุณควบคุม 3 สิ่งนี้ได้ คุณจะมีความสุขได้อย่างเต็มที่ / ตอนที่ 3 : คำถามสู่ความสำเร็จที่คุณต้องถามตัวเอง -- คุณสมบัติ 3 ข้อของคนที่จะทำ "งานไม่ประจำ" ได้สำเร็จ -- ขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับคนอยากทำ "งานไม่ประจำ ทำเงินกว่า" -- 7 วิธีคิดที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากคนสำเร็จ -- 3 เครื่องมือที่เศรษฐีใช้เพื่อ "ทำเงินกว่า" คนทั่วไป / ตอนที่ 4 : 8 ขั้นตอนทำให้งานไม่ประจำ "ทำเงินกว่า" -- Checklist 5 ข้อตรวจสอบว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะลาออก -- คนแบบไหนที่่ "อย่าลาออกมาเลย -- อะไรคือทักษะของการสร้างความมั่นคงให้ตัวเราเอง -- ทำอย่างไร ถุ้า "ไม่มีทั้งเงิน ไม่มีทั้งเวลา" -- วิธีเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ -- วิธีดูว่านี่คื่อ "ความฝัน" หรือ "เพ้อฝัน"
 

หนังสือเสียง แอบฟัง 20 นาที ต่อวันฝันเปลี่ยนสูตรสำเร็จเคล็ดสร้างงาน

CD 9825-9828

โสภา พิมพ์สิริพานิชย์. (2558). หนังสือเสียง แอบฟัง 20 นาที ต่อวันฝันเปลี่ยนสูตรสำเร็จเคล็ดสร้างงาน. กรุงเทพฯ : บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด.

สาระสังเขป ตอนที่ 1 : Introduction -- จุดเปลี่ยนสำคัญในการทำธุรกิจ -- วิธีค้นหาธุรกิจที่เหมาะกับคุณ และเติบโตได้ดีในยุคปัจจุบัน -- มองทางไหนก็มีแต่คู่แข่ง จะต้องทำอย่างไร / ตอนที่ 2 : จริงหรือไม่ มีเงินทุนน้อย = มีโอกาสทำธุรกิจน้อง -- เราผูกติดเรื่องด่วน เราอาจกำลังบริหารเวลาผิด -- วิธีสร้างธุรกิจ Online ให้โดตทะลุหลักล้าน / ตอนที่ 3 : ถ้า Online ยอดขายมหาศาล แล้ว Office ยังจำเป็นอยู่ไหม -- วิธีการนำเสนอสินค้าเข้าห้าง ต้องทำอย่างไร -- 7 ขั้นตอน "แอบทำ" สร้างธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ -- ปั้นแบรนด์ให้ดังให้ทันยุคสมัย / ตอนที่ 4 : 5 เทคนิคการตั้งราคามให้โดนใจลูกค้า -- คุณค่า = คุณ x ค่า -- Special Bonus Track 1 -- Special Bonus Track 2
  

หนังสือเสียง สุดยอดคำตอบต้องรู้ ดููหุ้นพื้นฐาน

CD 9829-9832

อธิป กีรติพิชญ. (2558). หนังสือเสียง สุดยอดคำตอบต้องรู้ ดููหุ้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด.

สาระสังเขป : ตอนที่ 1 : Introduction -- อยากเป็นนักลงทุนวีไอ ต้องทำอย่างไร -- แค่ถือหุ้นไว้นาน ๆ ก็เป็นวีไอแล้วใช่หรือไม่ -- SET ขึ้นมาเยอะแล้ว ยังซื้อหุ้นได้อีกหรือเปล่า -- นักลงทุนวีไอ คาดหวังแค่ปันผลที่คนขาดทุนเพราะเล่นหุ้น -- ลงทุนระยะสั้นกับยาว แบบไหนดีกว่ากัน -- นักลงทุนมือใหม่มักจะพลาดเรื่องอะไร -- จะฝากชีวิตกับหุ้นประกันชีวิตได้ไหม -- เจอหุ้นที่ชอบ ราคาทีใช่ ใส่หมดเลยดีไหม -- ซื้อหุ้นเองกับซื้อผ่านกองทุน แบบไหนดีกว่ากัน -- ธีมการลงทุนกับเทรนด์คืออะไร -- วิธีเฟ้นหาหุุ้นสุดยอด / ตอนที่ 2 : แนวคิดหลักของการลงทุนแนววีไอคืออะไร -- อุตสาหกรรมที่ต้องลงทุนต้องดูอย่างไร -- นักลงทุนดีหรือไม่ -- หุ้นแข็งแกร่งมีลักษณะอย่างไร -- หุ้นเติบโตคืออะไร จะลงทุนดีไหม -- หุ้นวัฎจักรคืออะไร จะลงทุนดีหรือไม่ -- หุ้นฟื้นตัวคืออะไร น่าลงุทุนหรือไม่ -- หุ้นสินทรัพย์ Asset Play เป็นอย่างไร น่าลงทุนไหม -- ขั้นตอนการสร้าง Watch list -- จำเป้นหรือไม่ที่ต้องรู้ว่าผู้บริหารเป็นใคร -- กองทุน REIT กองทุน Intrastructure ดีไหม -- งบการเงินคืออะไร ไม่อ่านจะลงทุนได้ไหม / ตอนที่ 3 : วิธีอ่านงบกำไรขาดทุน -- งบดุลมีประโยชน์อย่างไร -- ในงบกระแสเงินสด ต้องดูอะไรบ้าง -- มีวิธีเก็งกำไรด้วยปัจจัยพื้นฐานหรือไม่ -- อยากได้หุ้นดีมีจุดสังเกตเด็ด ๆ ในงบการเงินหรือไม่ -- ปัจจัยที่จะทำให้หุ้นเติบโตต่อมีอะไรบ้าง -- วีธีวัดมูลค่าหุ้น ทำได้อย่างไรบ้าง -- ซื้อหุ้นดีที่ราคาสวยแล้ว แต่ทำไมยังติดดอย -- อยากเริ่มต้นออมในหุ้น ต้องทำอย่างไรบ้าง -- พอร์ตออมหุ้นกับพอร์ตเงินก้อน คืออะไร -- อยากออมหุ้นแต่หุ้นที่สนใจก็แพง จะออมดีหรือไม่ / ตอนที่ 4 : วิธีจัดพอร์ตการลงทุน -- ถือหุ้นอยู่ แล้วเจอวิกฤติ หุ้นลง ทำอย่างไร -- ถือหุ้นดีอยู่ แล้วราคาลงควรเช่าซื้อถัวเฉลี่ยหรือไม่ -- ซื้อตามแทรนต์ขาขึ้น กำไรงามจริงหรือเปล่า -- ทำไมหุ้นปั่นมักจะเป็นหุ้นเนาไร้พื้นฐาน -- กลยุทธ์ซื้อแล้วถือคืออะไร -- การเพิ่มทุนคืออะไร ดีหรือไม่ -- ทิศทางของหุ้นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ -- หุ้นค้าปลีกยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่ -- ค่า PEG ต้องประเมินอย่างไร -- สิ่งที่จะตัดสินชะตาชีวิตของวีไอคืออะไร -- ติดหุ้นช่วงตลาดขาลงควรทำอย่างไรดี -- วิธีการลงทุนแบบไหนดีที่สุด Bonus Track คำถามที่ไม่มีในหนังสือ -- อายุ 35 เพิ่งจะมาลงทุน ถื้อหุ้นแบบวีไอจะข้าไปไหม -- นักลงทุนหน้าใหม่ควรทำอะไร ไม่ควรทำอะไร -- เรียนเยอะ อ่านเยอะ แต่ไม่กล้าเริ่ม ทำอย่างไรดี
 

เมื่อโลกข้างในเปลี่ยน โลกข้างนอกจะเปลี่ยนตาม

CD 9833-9836

วิสูตร แสงอรุณเลิศ. (2558). เมื่อโลกข้างในเปลี่ยน โลกข้างนอกจะเปลี่ยนตาม. กรุงเทพฯ : บริษัท สต็อคทูเมอร์โรว์ จำกัด.

สาระสังเขป : เนื้อหาประกอบด้วย วิธีเริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันที่ดีตลอดทั้งวัน -- วิธีส่งอารมณ์ตนเองให้ได้อย่างใจ -- วิธีใช้คำพูดถึงดูดสิ่งดี ๆ เข้ามาหาเรา -- วิธีทำให้ผู้อื่นปฎิบัติดีกับเรา -- 250 เกคล็ดลับฝึกสมองจากประเทศญี่ปุ่น -- วธีเรียกพลังใจในเวลาที่รู้สึกท้อใจ --วิธีแก้ปัญหาจิตใจที่กำลังเป็นทุกข์ -- วิธีเลียนแบบคนสำเร็จด้วยคำพูด -- วิธีหลุดจากความคิดลบ ๆ ที่วนไปวนมา -- วิธีปลูกฝังนิสัยที่เราต้องการ -- วิธีใช้ความเงียงถึงศักยภาพของเรา ฯลฯ
  

สุดยอด คำตอบต้องรู้ดูการเงินส่วนบุคคล

CD 9837-9840

มงคล สุสัมฤทธิ์. (2558). สุดยอด คำตอบต้องรู้ดูการเงินส่วนบุคคล. กรุงเทพฯ : บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด.

สาระสังเขป ตอนที่ 1 : Introduction -- เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เรามีโอกาสสำเร็จทางการเงินหรือไม่ -- อิสรภาพทางการเงินคืออะไร และเราจะมีได้อย่างไร -- ความมั่งคงที่เราควรมี -- คนสำเร็จทางการเงินควรจะมีอะไร -- ทำไมการสร้าง Passive Income ต้องเริ่มจาก Passive Expense -- สัญญาณเตือนอันตรายทางการเงินคืออะไร -- ทำอย่างไรถึงจะปลอดหนี้ได้รวดเร็ว -- เราจะกู้ซื้อบ้านอย่างไรไม่ให้หนี้บาน -- อยากจะรวยต้องมีวิธีคิดอย่างไร / ตอนที่ 2 : ในหนึ่งชีวิตคนโสตจะต้องมีเงินเท่าไหร่ -- บริหารเงินแบบไหนถึงเรียกว่า "จัดการเงิน" ได้เต็มปาก -- ทำอย่างไรให้มีเงินเหลือเก็บ -- จำนวนเงินก้อนแรกที่เราจำเป็นต้องมี -- คนที่จะเกษียณได้อย่างสบาย ต้องมีเงินเท่าไหร่ -- เราจะมีเงินพอที่จะอยู่ได้ตลอดเกษีณได้อย่างไร -- เราจะมีเงินพอที่จะอยู่ได้ตลอดเกษียณได้อย่างไร -- เราจะสร้างผลตอบแทนในการลงทุนระยะยาวได้จริงหรือ -- วางแผนเกษียณควารเริ่มเมื่อไหร่ดี -- เงินเกษียณหาได้โดยวิธีไหนบ้าง / ตอนที่ 3 : ประกันสังคมและกองทุนการออมช่วยในวัยเกษียณได้แค่ไหนกัน -- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราเกษียณได้สบาย -- กองทุนรวมคืออะไร แล้วทำไมต้องลงทุนในกองทุนรวม -- วิธีใช้กองทุนรวมให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงิน -- สิ่งที่ควรรู้กอนลงทุนในกองทุนประเภท RMF-LTE คืออะไร -- เราจะมีวิธีเลือกกองทุนหุ้นอย่างไร / ตอนที่ 4 : เราจะลงทุนอย่างไรให้มีโอกาสสำเร็จ -- การทำประกันจำเป็นต่อการงางแผนการเงินหรือไม่ -- มุมมองเรื่องประกันชีวิตของผม -- Unit Linked คืออะไรและเหมาะกับคนประเภทไหน -- คนเราควรเริ่มเรียนรู้เรื่องเงินเมื่อไหร่ -- อะไรสิ่งที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จ -- ถ้ามีหนี้อยู่ควรจะจ่ายหนี้หรือลงทุนก่อนดี (Q&A) -- ถ้าไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะลงทุนในกองทุนไหนทดแทนดี (Q&A) -- มีสินทรัพย์อะไรบ้างที่ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาดูแล (Q&A) -- ถ้ามีเงินตอนเกษียณอยู่ 10 ล้านบาทจะบริหารอย่างไรดี (Q&A) -- คำแนะนำสำหรับคนที่ขาดทุนในการลงทุนทองคำ (Q&A)
 

Linux format Issue 220

DVD 1773

Linux format Issue 220. (2017). [s.l.] : [s.n.].

Contents -

 

 

Linux format Issue 221

DVD 1774

Linux format Issue 221. (2017). [s.l.] : [s.n.].

Contents -

 

  

แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ

DVD 1775

แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ. (2554). กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.

สาระสังเขป : การทำยาเม็ดประเภทยาลูกกลอน -- การตอกเม็ดด้วยวิธีการพิมพ์มือ -- การทำยาหุงด้วยน้ำมัน -- ยาแคปซูล -- การสะตุ -- การฆ่าฤทธิ์ชาดก้อน

 

หนังสือเสียง คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก (The Magic of Thinking BIG)

DVD 1776

เดวิด เจ เซฟชวาร์ตษ์. (2559). หนังสือเสียง คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก (The Magic of Thinking BIG). กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน).

สาระสังเขป เทคนิคการคิดที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คาด ประกอบด้วย Introduction -- ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้ คุณก็จะทำได้ -- รักษาโรคชอบแก้ตัวของคุณ : โรคแห่งความล้มเหลว -- สร้างความเชื่อมั่นในตนเองและทำลายความหวาดกลัว -- วิธีการคิดใหญ่ -- วิธีการคิดและฝันอย่างสร้างสรรค์ --คุณเป็นไปตามที่คิดว่าคุณเป็น -- จัดการกับสภาพแวดล้อมของคุณ : เอาชั้นหนึ่ง -- ทำให้ทัศนคติของคุณเป็นพวกเดียวกับคุณ -- คิดให้ถูกต้องต่อคนอื่น -- สร้างนิสัยในการลงมือทำ -- วิธีเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะ -- ใช้เป้าหมายช่วยให้คุณโต -- วิธีที่จะคิดเหมือนกับเป็นผู้นำ -- วิธีการใช้ความมหัศจรรย์ของการคิดใหญ่ ไม่สถานการณ์ฉุกเฉินของชีวิต
  

หนังสือเสียง สูตรเจ๋ง กำไรแจ๋ว ลุยตลาด SMEs

DVD 1777

บุ้ง ดีดติ่งหู และ ซันนี่. (2559). หนังสือเสียง สูตรเจ๋ง กำไรแจ๋ว ลุยตลาด SMEs. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน).

สาระสังเขป : Introduction -- การขายและการตลาดแตกต่างกันอย่างไร --ทฤษฎีพื้นฐานการตลาดสำหรับ SMEs -- ข้อได้เปรียบของธุรกิจ SMEs -- จะสร้างความแตกต่างสินค้าและบริการอย่างไร -- ตั้งราคาอย่างไรให้ได้เปรียบ -- สร้าง Brand อย่างไรให้ฟัง -- 5 สาเหตุที่ทำให้ยอดไม่กระฉูด -- เทคนิคการเพิ่มยอดขายแบบง้ายง่าย -- เอาสินค้าไปวางขายในห้าง ทำอย่างไร -- หากมีงบน้อยจะทำการตลาดอย่างไร -- Key Message -- การเตรียมตัวเป็นทายาทธุรกิจ -- เปลี่ยนฝ่ายจัดซื้อทีไร ใจหายทุกที -- คู่แข่งตัดราคา -- ฝากยอดขายไว้กับยี่ปั๊ว -- สิ่งที่ควรคำนึงในการออกแบบสินค้าใหม่ -- เคล็ดลับที่ทำยอดขายให้ทะลุเป้าหมายทุกเดือน -- ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะ Re-Branding -- จับตามมองพฤติกรรมผู้บริโภค -- ทำอย่างไรเมื่อสินค้าถูกลอกเลียนแบบ
 

หนังสือเสียง Talking with the Hosterl GURUs

DVD 1778

วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์. (2559). หนังสือเสียง Talking with the Hosterl GURUs. กรุงเทพฯ : บริษัท ซูเปอร์กรีน สตูดิโอ จำกัด.

สาระสังเขป เรียนรู้การทำธุรกิจโฮสเทลที่สุดยอดกับเจ้าของสุดยอดโฮสเทลแห่งยุค เนื้อหาประกอบด้วย กูรูบูติคโฮเต็ลแห่งสยามประเทศเจ้าของบูติค SamSen 5 Lodge และคอร์ส+หนังสือเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล โดย วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ -- ผู้ร่วมก่อตั้ง Lub d Hostel โฮสเทลต้นแบบระดับโลกของไทย โดย จิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ -- จาก Saphaipae Hostel โฮสเทลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ โดย ขจร ศิริพลวุฒิกุล -- จาก Yim Huai Khwang Hostel ดีไซน์โฮสเทลอันดับหนึ่งของประเทศ โดย โชติรัตน์ อภิวัฒนาพงศ์ -- จาก Bed Station Hostel โอสเทลที่ Hot ที่สุดในกรุงเทพฯ โดย จารุภา สุนทรปกาสิต
 

หนังสือเสียง Hostel, Start Up With Mr. Hostel

DVD 1779-1780

จิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ และ วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์. (2559). หนังสือเสียง Hostel, Start Up With Mr. Hostel. กรุงเทพฯ : ฮินส์โปรมิวสิค จำกัด.

สาระสังเขป ตอนที่ 1 : ต้นกำเนิด Hostel -- ภาพรวมตลาด -- พฤติกรรมลูกค้า -- การสร้างจุดขายของ -- องค์ประกอบหลักของ Hostel -- การเลือกทำเล -- การออกแบบ -- การก่อสร้าง -- การวางแผนการลงทุน -- ระบบการจัดการ -- ทีมงาน -- การตลาดของ Hostel -- การตลาด Online -- กฎหมายสำหรับ Hostel -- กฎหมายสำหรับ Hostel 2 / ตอนที่ 2 : ระบบการจองที่พักของ Hostel -- ระบบ Check in - Check out -- ระบบแม่บ้าน -- ระบบการบำรุงรักษา -- แผนก Food & Beverages -- อยากได้ Review ลูกค้า ต้องทำอย่างไร -- ทักษะเจ้าของ Hostel -- ระบบบัญชีและการเงินของ Hostel -- จาก Mr.Hostel ถึงคุณ
 

หนังสือเสียง Law for Small Hotels/Hostels

DVD 1781-1782

จิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์, อนวัช บรรพาชน และ วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์. (2559). หนังสือเสียง Law for Small Hotels/Hostels. กรุงเทพฯ : ฮินส์โปรมิวสิค จำกัด.

สาระสังเขป ตอนที่ 1 : ที่มาและรายละเอียด ภาพรวมของธุรกิจที่พักและนักท่องเที่ยว จำนวนโรงแรมตามกฎหมาย และความจำเป็นของกฎหมายฉบับใหม่ -- ความเป็นมาของกฎหมายโรงแรมที่สำคัญมในอดีตฉบับต่าง ๆ -- กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมปี 2559 -- รายละเอียดของกฎกระทรวง 1 -- รายละเอียดของกฎกระทรวง 2 -- เส้นทางการขออนุญาตการเปลี่ยนแปลงอาคารและการประกอบธุรกิจโรงแรม / ตอนที่ 2 : รายละเอียดและการนำไปใช้ รายละเอียดของกฎกระทรวง 3 -- รายละเอียดของกฎกระทรวง 4 -- รายละเอียดของกฎกระทรวง 5 -- ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงอาคารที่น่าสนใจ -- ถ้ามีตึกแถวจะเริ่มต้นอย่างไรให้ถูกกฎหมาย -- ถ้ามีบ้านจะเริ่มต้นอย่างไรให้ถูกกฎหมาย -- ข้อแนะนำแต่นักลงทุนและเจ้าของธุรกิจ   

 

โขน

DVD 1783-1785

กระทรวงวัฒนธรรม. (2559). โขน. กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม.

สาระสังเขป การแสดงโขน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 23-25 กรกฎาคม ณ โรงละครแห่งชาติ โดยกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย ตอนที 1. ชุด พระเกีรติยศพระพรตอุปราช องก์ที่ 1 ตอน แผนลวงปัจจามิตร -- ตอนฤทธินิลพัทขุนสวา / ตอนที่ 2 ชุด ตามรอยบาทพระอวตารปราบมารร้าย องก์ที่ 1 นันยพักตร์ฤทธิรุทธิ์ ตอน เสียพิธี -- ตอนแค้นแทนพี่ที่วายชนม / ตอนที่่ 3 ชุด อสูรพ่ายบารมีจักรีวงศ์ องก์ที่ 1 จักรวรรดิจอมจักรพรรดิ ตอน แค้นต้องชำระ

 

เรียนรู้ ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว

VCD 3196

นันทชัย เตชะศรีวิเชียร. (255-). เรียนรู้ ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ : บริษัท เค.บี.ซ๊.กรุ๊ฟ จำกัด.

สาระสังเขป สารคดีติดตามนักศึกษาในการฝึกภาคปฎิบัติ หรือการฝึกงานจากหลาย ๆ คณะในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล ภาพรวมของการฝึกนักศึกษา ฝึกทำงานแบบมืออาชีพ การแก้ปัญหา ตัวอย่างในการทำงานสถานการณ์จริง และต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ เรื่องกฎระเบียบ การลงโทษ การแก้ปัญหาสิ่งที่ผิดพลาด

 

งานต้อนรับส่วนหน้า พนักงาน โรงแรม

VCD 3197

ปอ นันทชัย เตชะศรีวิเชียร. (255-). งานต้อนรับส่วนหน้า พนักงาน โรงแรม. กรุงเทพฯ : บริษัท เค.บี.ซ๊.กรุ๊ฟ จำกัด.

สาระสังเขป : แผ่นวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน ตามติดชีวิตนักศึกษาฝึกงาน สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม DREAM CATCHER การแต่งกายให้เรียบร้อย การทำความสะอาด Kitchen Department (ธนกร กิจวราทร Executive sous chef) สอนทำอาหาร&เบเกอร์รี่ สอนทำขนมต่างๆ Food & Beverage department (อุดล จัตุกุล Assistant banqueting manager) (จีระพรรณ ไชยงาม Restaurat supervisor) สอนการเสริฟอาหารลูกค้า การจัดวางภาชนะต่างๆ Housekeeping department (แสงดาว แจ่มคล้าย Room Attendant) สอนการปูเตียงและการทำความสะอาดห้องพัก ณัฎฐนันท์ ฤทธิศรไกร F&B Attendant (Casual)
 

พนักงานโรงแรม

VCD 3198

ปอ นันทชัย เตชะศรีวิเชียร. (255-). พนักงานโรงแรม. กรุงเทพฯ : บริษัท เค.บี.ซ๊.กรุ๊ฟ จำกัด.

สาระสังเขป สารคดี ติดตามชีวิตนักศึกษาฝึกงาน สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยากร จีระพรรณ ไชยงาม Restaurant Supervisor(Food&Beverage Department) การจัดเลี้ยงแบบสัมนา วิธีการเตรียมงาน สุกิจ เขมาภิรัต Bar Supervisor สอนการเสริฟอาหารและเทคนิคในการบริการลูกค้า วิทยากร สุภาวดี น้อยสงวน Bake&Bite Attendant (Casual) สอนให้นักศึกษาชิมรสชาติอาหารเพื่อให้สามารถตอบลูกค้าได้เวลาลูกค้าถาม วิทยากร ธนกร กิจวราทร (Executive Sous Chef) Kitchen Department เรียนทำน้ำสลัด Housekeeping Department การทำความสะอาดห้องพัก วิทยากร รัชพล ลาภวิกรัย (AssistantF&B Manager) สอนการรับประทานอาหารตะวันตกที่ถูกต้อง
 

มัคคุเทศก์มืออาชีพ

VCD 3199

ขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์. (255-). มัคคุเทศก์มืออาชีพ. กรุงเทพฯ : บริษัท เค.บี.ซ๊.กรุ๊ฟ จำกัด.

สาระสังเขป สารคดีแนะนำท่องเที่ยว สถานที่วัดพระแก้ว โดยวิทยากร คมสัน สุวรรณรัตน์ ชมรมนักมัคคุเทศก์อาชีพภาษาอังกฤษ การที่จะเป็นไกท์ที่มีคุณภาพ มีทักษะเทคนิคของภาษาอังกฤษและศิลปวัฒนธรรมเพื่อที่จะให้นักท่องเเที่ยวเข้าใจของวัดพระแก้ว

 

ตำรายาและสมุนไพรไทย

VCD 3200-3201

ประสาน อิงคนันท์. (255-). ตำรายาและสมุนไพรไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท เค.บี.ซ๊.กรุ๊ฟ จำกัด.

สาระสังเขป แผ่นที่ 1 ติดตามสารคดีเรื่องยาสมุนไพร ตำรายาสามัญประจำชาติวัดโคกสวาย อ.เมือง สุรินทร์ วิถีชีวิตเรียบง่ายพอเพียง ใช้ยาสมุนพร รักษาการปวดเมื่อยและทั่ว ๆ ไป ในแต่ละปีมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นและต้องหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลจำนวนมหาศาล สำหรับประเทศไทยมีสถิติในแต่ละปีมากกว่า 11 ล้านคนจะต้องเข้ารับการบริการทางด้านการแพทย์ ทั้งๆที่ประเทศไทยนั้นทั่งคั่งและอุดมไปด้วยพืชพันธุ์ ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์และนำมาประยุกต์ใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้ ทุกวันนี้การนำเข้ายากว่า 9 หมื่นล้านบาทโดยผ่านองค์การเภสัชกรรมทั้งยาน้ำ แคปซูล ยาฉีด ในขณะที่ในประเทศมียาที่เรียกว่าสมุนไพรโบราณแต่ปริมาณการใช้มีเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับการใช้ยาแผนปัจจุบัน จะทำอย่างไรให้คนไทยหันมาเชื่อว่ายาสมุนไพรไม่ใช่เพียงยาแผนโบราณที่ไม่ได้มาตรฐานได้อย่างไร? / แผ่นที่ 2 สมุนไพร ตำรับยาสามัญประจำ ชุมชนบ้านขาม ต. พลับพลาไชญ อ.อู่ทอง อ.สุพรรณบุรี วิถีชีวิตเก่าแก่ภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้แก่ กระเพราแดง มะแว้งเครือ ดอกอัญชัน หัวปลี ฟ้าทลายโจร ดอกฮัญชัญ ฯลฯ ความไว้วางใจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยาสมุนไพรยังไม่เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคจากผู้บริโภคอาจเป็นเพราะภาพจำของยาสมุนไพรส่วนใหญ่ที่วางขายอยู่ในท้องตลาด ยังมีภาพลักษณ์ที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีฉลากรับประกันคุณภาพขององค์การอาหารและยา ขณะเดียวกันกลุ่มแพทย์แผนปัจจุบันก้ยังไม่มั่นใจที่จะสั่งใช้ อาจเป็นเพราะยาสมุนไพรหลายตำรับหลายชนิด ยังไม่มีผลวิจัยที่สามารถยืนยันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

VCD 3202

ก้อง, ตั้ว, แนน. (255-). พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน. กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด.

สาระสังเขป นำเสนอเรื่องราวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หัวใจสำคัญของคนที่เข้ามาเป็นพนักงานต้อนรับได้มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยสูง มีจิตใจรักการบริการ และเกณฑ์การคัดเลือก เช่น ส่วนสูงและน้ำหนัก ท่าทดสอบ สอบข้อเขียน ทดสอบการทำงานเป็นกลุ่มและสอบสัมภาษณ์ ว่ายน้ำ ตรวจสุขภาพทั่วไป ฯลฯ

 

ธุรกิจสปา

VCD 3203

ดวงกมล มุ่งมิตร. (255-). ธุรกิจสปา. กรุงเทพฯ : บริษัท โฟโต้เฮ้าส์ คาเมรา แอนด์ จำกัด.

สาระสังเขป นำเสนอมหัศจรรย์พลังฝ่ามือ นวดหน้า กดจุด การล้างหน้าในชีวิตประจำวันของตนเองให้ถูกวิธี การเช็คหน้าที่ถูกวิธีซับแบบปะคบ เทคนิคการล้างหน้าแบบมืออาชีพ 3 ขั้นตอน และขั้นตอนสปาเบ็ดเสร็จศรีษะจรดเท้า

 

สวดมนต์ไหว้พระ สำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ปฏิบัติธรรม

VCD 3204

พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ (อาทิตย์ ซองดี). (2559). สวดมนต์ไหว้พระ สำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ปฏิบัติธรรม. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส.

สาระสังเขป ทำวัตรเช้า -- ทำวัตรเย็น -- คำแผ่เมตตาบทใหญ่ -- พระคาถาชินบัญชร

 

 

 

CD 9780

Sharpe, Pamela J. (2015). Practice exercises for the TOEFL : test of English as a foreign language. Eight edition. Hauppauge, NY : Barron's Educational.

สาระสังเขป -

หัวข้ออื่นๆ