สื่อโสตทัศน์ใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2561

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขสื่อโสตทัศน์ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงนำเจริญพระพุทธมนต์

CD 9926

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช. (2561). สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงนำเจริญพระพุทธมนต์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.

สาระสังเขป เนื่องในโอกาสครบรอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม สมเด็จพระสังฆราชของไทย 


 

New practical chinese reader vol.1 : Workbook

CD 9927

Liu Xun. (2010). New practical chinese reader vol.1 : Workbook. Beijing : Beijing Language and Culture University Press.

Contents -

 

 

New practical chinese reader vol.1 : Textbook

CD 9928

Liu Xun. (2011). New practical chinese reader vol.1 : Textbook. Beijing : Beijing Language and Culture University Press.

Contents -

 

 

มินนะ โนะ นิฮงโกะ : แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น

CD 9929-9930

มินนะ โนะ นิฮงโกะ : แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น. (2558). กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม.

สาระสังเขป -

 

 

Chinese for the global community

CD 9931-9934

Chinese for the global community. (2008). Singapore : Cengage Learning.

Contents -

 

 

รายงานประจำปี 2558 ศาลรัฐธรรมนูญ

CD 9935

ศาลรัฐธรรมนูญ. (2558). รายงานประจำปี 2558 ศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : ศาลรัฐธรรมนูญ.

สาระสังเขป -

 

 

โครงการบรรพชาอุปสมบท 85 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

DVD 1836

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. (2559). โครงการบรรพชาอุปสมบท 85 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

สาระสังเขป โครงการบรรพชาอุปสมบท 85 รูป เฉบิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ร่วมโครงการจัดโดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 9-23 สิงหาคม 2559 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 


 

THA 2017 International conference on Water management and climate Change towards Asia is water-energy-Food nexus : Executive summary, report

DVD 1837

THA 2017 International conference on "Water" management and climate Change towards Asia's water-energy-Food nexus : Executive summary, report. (2017). Bangkok : Faculty of Engineering, Chulalongkorn University.

Contents -

 

 

THA 2017 International conference on Water management and climate change towards Asia is water-energy-Food nexus : 25-27 January 2017 Bangkok Thailand

DVD 1838

THA 2017 International conference on "Water" management and climate change towards Asia's water-energy-Food nexus : 25-27 January 2017 Bangkok Thailand. (2017). Bangkok : Faculty of Engineering, Chulalongkorn University.

Contents -

 

 

หัดเล่นกีต้าร์ด้วยการอ่าน TAB

VCD 3210-3214

อมรฤทธิ์ บุญศรี. (255-). หัดเล่นกีต้าร์ด้วยการอ่าน TAB. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส จำกัด.

สาระสังเขป สาธิตวิธีการฝึกหัดเล่นกีต้าร์ด้วยการอ่านแท็บ สอนเล่นเพลงเหมาะสำหรับผู้เล่นกีต้าร์โปร่ง และกีต้าร์ไฟฟ้าสามารถเรียนรู้และปฎิบัติได้ทันทีโดยเนื้อหา ประกอบด้วย 8 ตอน คือ Tablature ในยุตเริ่มต้น -- เครื่องสาย -- เครื่องคีย์บอร์ด -- ระบบ Tab ในปัจจุบัน -- ความหลากหลายของ Tab และศัพท์ที่ใช้ -- สัญลักษณ์ Tab จากหนังสือต่างประเทศ -- สัญลักษณ์ Tab จากสื่อการสอน -- สัญลักษณ์ Tab ในโปรแกรมดนตรี -- Aseii Tab (แอสดีแท็บ) -- Drums Tab (แท็บกลอง) -- สอนให้เล่นTab จากเพลงจริง -- Note & Tab สำหรับฝึกฝนเพิ่มเติม

 

หัวข้ออื่นๆ