แนะนำ eBooks on EBSCOhost

หนังสือออนไลน์ที่ผสานฟังก์ชั่นที่เป็นประโยชน์เพื่อการใช้งานอย่างง่ายของ EBSCOhost ทำให้ eBooks on EBSCOhost สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย อาทิเช่น การเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม, ขั้นตอนการดาวน์โหลด อย่างง่ายดาย เข้ากันได้ดีกับคอมพิวเตอร์ทุกประเภทรวมทั้งอุปกรณ์พกพาทุกชนิด, การ Download Offline ที่ผู้อ่านสามารถ อ่าน eBooks ได้โดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณอินเทอร์เน็ต, การจดบันทึก, การพิมพ์, การอีเมล์, การทำอ้างอิง และอื่นๆ
 

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน
 

     1.  สามารถเข้าใช้ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
          1.1 
หน้าเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ภายใต้หัวข้อ ฐานข้อมูลออนไลน์ เลือก eBooks on EBSCOhost
          1.2  เข้าใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัย ให้พิมพ์
                         URL
 http://search.ebscohost.com
                         User ID : dpu     Password : library

    
    2.  ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานได้ที่นี่ 
Download

 

หัวข้ออื่นๆ