บุคลากรของศูนย์สนเทศและหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ

          การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์สนเทศและหอสมุดในแต่ละปีการศึกษาจะส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาทางวิชาการ การร่วมฟังการบรรยาย การเสวนาวิชาการ และศึกษาดูงานห้องสมุด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรของศูนย์สนเทศและหอสมุดในทุกๆ ด้าน

ปีการศึกษา 2554  (มิถุนายน 2554 – พฤษภาคม 2555)
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :  PERSONAL-REPORT-2554

ปีการศึกษา 2555  (มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556)
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :  PERSONAL-REPORT-2555

ปีการศึกษา 2556  (มิถุนายน 2556 – กรกฎาคม 2557)
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :  PERSONAL-REPORT-2556

844 total views, 1 views today