แผนการปฏิบัติงานประจำของศูนย์สนเทศและหอสมุด

ศูนย์สนเทศและหอสมุดได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำของศูนย์สนเทศและหอสมุด  เป็นประจำทุกปีการศึกษา ดังนี้

ปีการศึกษา 2554 (มิ.ย. 2554 – พ.ค. 2555)
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :   PLAN-LAIC-2554-WORKING

ปีการศึกษา 2555 (มิ.ย. 2555 – พ.ค. 2556)
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :   PLAN-LAIC-2555-WORKING

ปีการศึกษา 2556 (มิ.ย. 2556 – ก.ค. 2557)
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :   PLAN-LAIC-2556-WORKING

831 total views, 1 views today