แผนการปฏิบัติงานศูนย์สนเทศและหอสมุด

แผนการปฏิบัติงานศูนย์สนเทศและหอสมุด

ปีการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550 – พ.ค. 2551)
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :   PLAN-LAIC-2550

ปีการศึกษา 2551 (มิ.ย. 2551 – พ.ค. 2552)
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :   PLAN-LAIC-2551

ปีการศึกษา 2552 (มิ.ย. 2552 – พ.ค. 2553)
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :   PLAN-LAIC-2552

ปีการศึกษา 2553 (มิ.ย. 2553 – พ.ค. 2554)
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :   PLAN-LAIC-2553

ปีการศึกษา 2554 (มิ.ย. 2554 – พ.ค. 2555)
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :   PLAN-LAIC-2554

ปีการศึกษา 2555 (มิ.ย. 2555 – พ.ค. 2556)
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :   PLAN-LAIC-2555

ปีการศึกษา 2556 (มิ.ย. 2556 – ก.ค. 2557)
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :   PLAN-LAIC-2556

843 total views, 1 views today