คู่มือในการปฏิบัติงาน

1. แนวปฏิบัติด้านการบริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. จรรยาบรรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3. คู่มือการปฏิบัติงานแผนกบริหารงานทั่วไป
4. ภาระหน้าที่งานของศูนย์สนเทศและหอสมุด พ.ศ. 2553
5. ภาระหน้าที่งานของศูนย์สนเทศและหอสมุด พ.ศ. 2554
6. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อยู่เวรภาคค่ำ วันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์
7. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อยู่เวรภาคค่ำ วันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์ ปีการศึกษา 2554
8. ตารางการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดของนักศึกษา ปีการศึกษา 2552
9. ตารางการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดของนักศึกษา ปีการศึกษา 2553
10. ตารางการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดของนักศึกษา ปีการศึกษา 2554
11. ตารางการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดของนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
12. ตารางการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดของนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
13. ตารางการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดของนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

14. ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2557
1
5. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อยู่เวรภาคค่ำ วันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์  ปีการศึกษา 2557 
16. ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2558
1
7. ตารางการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดของนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

989 total views, 2 views today