ทำอย่างไร จึงจะไม่เสียค่าปรับหนังสือ ?

 

โดย สมสนิท  จันทะบุตร
แผนกบริการหนังสือ

 

          การยืม-คืนหนังสือ  ของสมาชิกศูนย์สนเทศและหอสมุด สามารถยืมได้ตามสิทธิของสมาชิก และตามวันที่กำหนดส่ง เมื่อใกล้ถึงวันกำหนดส่งคืนหนังสือ ศูนย์สนเทศและหอสมุดจะทำการแจ้งเตือนให้สมาชิกทราบ โดยผ่านช่องทาง  E-mail   ซึ่งจะทำการแจ้งเตือนทุกวันพุธของสัปดาห์  เมื่อสมาชิกท่านใด ได้รับ E-mail แจ้งเตือนแล้วก็สามารถทำการต่อการยืมหนังสือได้ โดยเข้าเว็บไซต์   http://www.dpu.ac.th/laic  (ในกรณีหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งมีสมาชิกท่านอื่นจองไว้แล้ว หรือ หนังสือมีเกินกำหนดส่ง  สมาชิกจะไม่สามารถต่อการยืมได้)  

 

ตัวอย่าง E-mail แจ้งเตือนการยืมหนังสือของสมาชิก

 

         แจ้งรายการหนังสือที่ใกล้ถึงวันกำหนดส่ง 

 

 

           แจ้งรายการหนังสือที่เกินกำหนดส่ง

 

 

          เมื่อสมาชิกท่านใดได้รับ E-mail แจ้งเตือนแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการต่อการยืม  ก็จะทำให้รายการยืมหนังสือเกินกำหนดส่ง ทางศูนย์สนเทศและหอสมุดก็จะดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
         2.1  จะทำการปริ้นท์รายชื่อหนังสือค้างส่งของสมาชิกออกจากโปรแกรม  vtls
         2.2  จะนำรายชื่อหนังสือที่ค้างส่งไปตรวจสอบบนชั้นหนังสือ
         2.3  ออกจดหมายติดตามทวงถามหนังสือค้างส่ง ซึ่งลงนามโดยผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด ส่งไปตามที่อยู่ที่สมาชิกให้ไว้กับทางศูนย์สนเทศและหอสมุด
         เมื่อสมาชิกได้รับจดหมายทวงถามแล้วควรจะดำเนินการนำหนังสือไปคืนที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2  และจะต้องชำระค่าปรับตามวันที่เกินกำหนด  โดยทางศูนย์สนเทศและหอสมุดได้คิดอัตราค่าปรับไว้ดังนี้

 

          -  หนังสือทั่วไป, นวนิยาย, เรื่องสั้น / ปรับวันละ 5 บาท ต่อเล่ม/วัน
         
-  หนังสือวิทยานิพนธ์, หนังสือสำรอง / ปรับวันละ 10 บาท ต่อเล่ม/วัน
              
(–  จะยกเว้นค่าปรับ วันเสาร์ – อาทิตย์  และวันนักขัตฤกษ์  -) 

 

 

 ตัวอย่างจดหมายติดตามหนังสือที่เกินกำหนดส่ง

 

 

 

 +    อย่าลืมส่ง  คืนหนังสือตามกำหนด   งดชำระค่าปรับนะจ๊ะ  —

 

3,239 total views, 2 views today