โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการของแผนกบริการหนังสือ

โดย  นางสาวสุพดี บรรจงแต้ม
หัวหน้าแผนกบริการหนังสือ

stanglibrary-2

          ศูนย์สนเทศและหอสมุด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการจากแผนกบริการหนังสือ แผนกบริการสารสนเทศ แผนกบริการสื่อโสตทัศน์ และแผนกบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง รวม 16 คน ไปศึกษาดูงานบริการห้องสมุด ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

stanglibrary-3 stanglibrary-4 stanglibrary-5 stanglibrary-6 stanglibrary-7 stanglibrary-8 stanglibrary-9 stanglibrary-10

stanglibrary-11

stanglibrary-12

ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ทีมงานได้รับจากการศึกษาดูงาน :

 • นำบริการทุกอย่างให้บริการ Online อย่างชัดเจน
 • เจ้าหน้าที่งานบริการยืม-คืน รับผิดชอบทำความสะอาดหนังสือที่รับคืนและพบว่ามีเชื้อรา
 • มีห้องบริการวิทยานิพนธ์
 • มีบริการ VPN
 • มีบริการสายล๊อค Notebook
 • มีบริการ Xerox ด้วยตนเอง
 • มีฐานข้อมูลดีๆ
 • มีหอเกียรติยศ และพิพิธภัณฑ์ในห้องสมุด
 • มีสวนหย่อมในห้องสมุด
 • มีมุมที่โชว์รางวัลต่างๆ ของห้องสมุด
 • มีป้ายประกาศต่างๆ ที่ชัดเจน
 • ทำหน้าที่เป็นศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร
 • เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก แต่มีบริการต่างๆ ค่อนข้าง Complete

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : Stang Librarystanglibrary-1

1,064 total views, 1 views today