การตัดต่อไฟล์เป็นคลิปวีดีโอ

โศภิดา เดชเส้ง
แผนกบริการสื่อโสตทัศน์

     การตัดต่อไฟล์เป็นคลิปวีดีโอ ซึ่งไฟล์ดังกล่าวจะต้องทำการแปลงไฟล์เป็น WMV ก่อน โดยใช้โปรแกรม WinAVI Video หลังจากนั้นจึงนำไฟล์ที่แปลงเสร็จแล้วมาทำการตัดต่อได้โดยใช้ โปรแกรม  Windows movie maker ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่

861 total views, 1 views today