การแก้ปัญหาในการใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในศูนย์สนเทศและหอสมุด

รุ่งนภา  พื้นงาม
หัวหน้าแผนกสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

            แผนกบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้รวบรวมปัญหาและแนวปฏิบัติในการใช้โปรแกรม Smart control ในการแก้ปัญหาให้กับผู้ขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ในศูนย์สนเทศและหอสมุด ที่พบในระหว่างการปฏิบัติงานภาคค่ำและวันเสาร์-อาทิตย์  เพื่อให้ผู้ให้บริการใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาในแนวทางเดียวกัน และเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการถูกร้องเรียนการขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

rung1

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่

993 total views, 1 views today