โครงการ มธบ. บุ๊คแฟร์ (DPU Book Fair) ปีการศึกษา 2558

          ศูนย์สนเทศและหอสมุดจัดโครงการ มธบ. บุ๊คแฟร์ (DPU Book Fair) ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2559 ชั้น 2 ศูนย์สนเทศและหอสมุด มีกิจกรรม 7 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 557 คน มีรายละเอียดดังนี้

DPU BOOK FAIR 2016-1
DPU BOOK FAIR 2016-2
DPU BOOK FAIR 2016-3
DPU BOOK FAIR 2016-4

           รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู  สุขารมณ์ รองอธิการบดีสายงานวิจัย  เป็นประธานเปิดโครงการ มธบ. บุ๊คแฟร์ และมอบหนังสือให้โครงการส่งรักคืนใจโรงเรียนน้อง บ้านเกิดพี่ ให้แก่กลุ่มนักศึกษาจิตอาสา คระบริหารธุรกิจ ซึ่งจะไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยด้วน ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2559  

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559
1) การแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ “Emerald” พร้อมกิจกรรม  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

DPU BOOK FAIR 2016-6DPU BOOK FAIR 2016-5

2) กิจกรรม Knowledge Tree”  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

DPU BOOK FAIR 2016-7DPU BOOK FAIR 2016-10 DPU BOOK FAIR 2016-9 DPU BOOK FAIR 2016-8

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 

3) กิจกรรม ถามปุ๊บ ตอบปั๊บ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

DPU BOOK FAIR 2016-12 DPU BOOK FAIR 2016-11

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559

4) กิจกรรม เติมเต็ม Entertain”  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

DPU BOOK FAIR 2016-16 DPU BOOK FAIR 2016-15 DPU BOOK FAIR 2016-14 DPU BOOK FAIR 2016-135) กิจกรรม “มุมตำรา…พี่ฝากน้อง” และกิจกรรม “มุมตลาดนัดแลกเปลี่ยนหนังสือ”

DPU BOOK FAIR 2016-17DPU BOOK FAIR 2016-20 DPU BOOK FAIR 2016-19 DPU BOOK FAIR 2016-186) กิจกรรม Rummage Sale  

DPU BOOK FAIR 2016-21
DPU BOOK FAIR 2016-24 DPU BOOK FAIR 2016-23 DPU BOOK FAIR 2016-22
7) กิจกรรมจากการออกร้านจำหน่ายจากสำนักพิมพ์

 DPU BOOK FAIR 2016-25DPU BOOK FAIR 2016-26

ตลอดงานมีผู้ร่วมกิจกรรม  จำนวน 257 คน  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์สนเทศและหอสมุด

583 total views, 2 views today