บริการหนังสือพิมพ์และการจัดเก็บฉบับย้อนหลัง

โดย  รุ่งนภา  พื้นงาม
เกษม  บุญญชล
แผนกบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

          บริการหนังสือพิมพ์ เป็นบริการหนึ่งของแผนกบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ศูนย์สนเทศและหอสมุด ให้บริการบริเวณที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ ชั้น 3  มีการดำเนินการให้บริการและจัดเก็บฉบับย้อนหลัง ดังนี้
          1. การจัดเตรียมหนังสือพิมพ์ออกให้บริการ
          2. การเย็บเล่มหนังสือพิมพ์
          3. การจัดเก็บและให้บริการหนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง
          4. การจำหน่ายหนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง

การจัดเตรียมหนังสือพิมพ์ออกให้บริการ
          ศูนย์สนเทศและหอสมุด จัดให้บริการหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   จำนวน 35 ชื่อเรื่อง เช่น กรุงเทพธุรกิจ  ข่าวสด  คมชัดลึก  มติชน  ฐานเศรษฐกิจ  Bangkok Post เป็นต้น   โดยจัดให้บริการที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ ชั้น 3  ศูนย์สนเทศและหอสมุด  หนังสือพิมพ์ที่จัดให้บริการประจำวัน ประกอบด้วย
          หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
          เจ้าหน้าที่รับหนังสือพิมพ์ จากงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และแยกหนังสือพิมพ์ตามกำหนดออก ดังนี้
          หนังสือพิมพ์รายวัน  การจัดเตรียมหนังสือพิมพ์ฉบับวันปัจจุบันและฉบับย้อนหลัง 1 วัน  โดยนำหนังสือพิมพ์ใส่ไม้ออกให้บริการ  สังเกตได้จากไม้ที่ใส่หนังสือพิมพ์  จะมีด้ามสีฟ้า และด้ามไม้ไม่มีสี
          หนังสือพิมพ์ราย 3 วัน  รายสัปดาห์  รายปักษ์  และรายเดือน  ให้บริการฉบับล่าสุดของแต่ละชื่อ โดยไม้ที่ใส่หนังสือพิมพ์จะมีด้ามสีแดง ดังรูปภาพ

newspaper2555

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่

5,060 total views, 1 views today