โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2557

           ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุดนำบุคลากร จำนวน ๒๘ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

dsc_3789 dsc_3791 dsc_3794 dsc_3796 dsc_3797 dsc_3803 dsc_3805 dsc_3807 dsc_3811 dsc_3812 DSCN1376 DSCN1379 DSCN1383 DSCN1384 DSCN1388 DSCN1390 DSCN1391DSCN1395DSCN1399 DSCN1401 DSCN1404DSCN1415 DSCN1416 DSCN1417 DSCN1418 DSCN1420DSCN1424DSCN1427 DSCN1429DSCN1433 DSCN1436 DSCN1437DSCN1440DSCN1460DSCN1463 DSCN1465dscn1473 (1) dscn1473DSCN1476 DSCN1478 DSCN1479 DSCN1480DSCN1482DSCN1487 DSCN1488DSCN1490DSCN1498DSCN1506 DSCN1507

737 total views, 1 views today