หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อยู่เวรภาคค่ำ วันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์ ปีการศึกษา 2557

          หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อยู่เวรภาคค่ำ วันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์  ปีการศึกษา 2557  มีจุดรับผิดชอบ 6 จุด ดังนี้

  1. จุดตรวจทางเข้า-ออก (ประตู)   ชั้น 2
  2. จุดบริการยืม-คืนหนังสือ   ชั้น 2
  3. จุดจัดชั้นหนังสือ  ชั้น 2 – 5
  4. จุดบริการสารสนเทศ  ชั้น 2
  5. จุดบริการสื่อโสตทัศน์  ชั้น 3
  6. จุดบริการวารสารและหนังสือพิมพ์  ชั้น 5

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่   

701 total views, 1 views today