โครงการบรรณารักษ์สัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี

17-24-26กค2556-1 17-24-26กค2556-2

          อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด และบรรณารักษ์ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการบรรณารักษ์สัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชนครั้งที่ 15  ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่  อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้ขอความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงห้องสมุด เป็นโรงเรียนหนึ่งในโครงการฯ ปีการศึกษา 2556  เมื่อวันที่ 17,  19,  24 – 26 กรกฎาคม 2556 

ดูเอกสารฉบับเต็มคลิกที่นี่

 

1,484 total views, 3 views today