การสัมมนาและประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ประเทศไทย

การสัมมนาและประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ประเทศไทย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

(1) – อาจารย์ อร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ม. ราชภัฏสวนดุสิต กล่าวรายงาน
      – รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ เปิดการสัมมนา
      - ดร. เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์ ตัวแทนจากบริษัทบุ๊กโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กล่าวต้อนรับการสัมมนา

(2) หัวข้อในการบรรยาย VTLS New Product
          1. New Social OPAC with Drupal Support : Chamo (chamo)
          2. Institutional Repository Solution : VITAL (vital)
          วิทยากรจาก บริษัทบุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด โดย Mr. Tin Tun และ คุณวราภรณ์ จุฑากร

(3) ประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ประเทศไทย ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ใข้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ในส่วนของการใช้งานและการ Upgrade VTLS Version

(4) ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช และศึกษาดูงาน ณ หอสมุดศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

(5) ร่วมงานเลี้ยงรับรอง จัดโดย บริษัทบุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2,864 total views, 2 views today

1 ตอบกลับไปที่ การสัมมนาและประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ประเทศไทย

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น