การทำเล่มหนังสือและการซ่อมหนังสือ

  ประกอบ  ดาราตระกูล
                                                                                                                 ธีระพล     เงินนาค

          ศูนย์ฝึกอบรมอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัด บรรยายความรู้ การทำเล่มหนังสือปกอ่อน ปกแข็ง การเย็บกี่ด้วยมือ การเลื่อย สันฝังด้าย และการซ่อมหนังสือปกแข็ง ปกอ่อนที่หลุดจากสันเล่ม
          หลักการสำคัญในการทำเล่มและซ่อมหนังสือ ต้องคงรูปลักษณ์เดิมเอาไว้ให้มากที่สุด มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสาร วัสดุที่ใช้ซ่อม จะไม่ทำลายเนื้อเยื่อกระดาษ

         ขั้นตอนในการทำเล่มและซ่อมหนังสือ 
         ขั้นตอนที่ 1   สำรวจอาการชำรุดของหนังสือแต่ละเล่ม 

         ขั้นตอนที่ 2   คัดแยกตามอาการ เช่น ชำรุดจากการฉีกขาด หรือปกหลุด
         ขั้นตอนที่ 3   เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ

          วิธีการซ่อมหนังสือ
          1. การซ่อมโดยทากาว สำหรับหนังสือที่ปกขาด สันหลุด รอยฉีกขาด หน้าแหว่งทะลุเป็นรู หน้าหลุด (บางแผ่น) เข้าเล่มเข้าปกใหม่

          2. การซ่อมโดยการเย็บกี่ ใช้เฉพาะกับเล่มที่เย็บกี่เก่ามาเท่านั้น
          3.    การซ่อมโดยเย็บพันลำ  ใช้ซ่อมเล่มที่สันเปื่อย หรือ สันขาดไม่เท่ากัน
          4. การซ่อมแบบเย็บจุลสาร  ใช้เย็บเล่มเอกสารเล็ก ๆ บาง ๆ
          5. การซ่อมแบบเลี่อยสันฝังด้าย ใช้สำหรับหนังสือ อกแคบ (มีข้อความ/ภาพอยู่ชิดสัน เล่ม) โดยเฉพาะหนังสื่อที่ได้รับการซ่อมบ่อย ๆ
          6. การซ่อมเย็บแบบเจาะ ใช้ซ่อมเล่มเดิมที่ไสกาว หรือเข้าเล่มใหม่

ภาพประกอบการฝึกปฎิบัติการทำเล่มหนังสือและการซ่อมหนังสือ

หมายเหตุ : จากการฝึกอบรม “โครงการทำเล่มหนังสือและซ่อมหนังสือ”  วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้เข้าร่วมประชุม นายประกอบ  ดาราตระกูล และ นายธีระพล เงินนาค

7,408 total views, 2 views today

1 ตอบกลับไปที่ การทำเล่มหนังสือและการซ่อมหนังสือ

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น