โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2555

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน   ครั้งที่ 1/2555

          กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  อพส.  ดำเนินการโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนบึงเทพยา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด เพื่อน้องในชนบทที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3    
         การดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ แต่ละสถาบันรวมกลุ่ม 2 จุด คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
         เดินทางออกจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในเวลา 9.00 น. โดยรถตู้ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
         มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เดินทางไปสมทบกับโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดเพื่อน้องในชนบทของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่โรงเรียนบึงเทพยา และตัวแทนกลุ่มจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เดินทางไปสมทบด้วย ในเวลา 10.30 น. 
         ในเวลาต่อมาได้มอบหนังสือ จำนวน 1,043 เล่ม ของเล่น ตุ๊กตา ขนม และได้อยู่ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมอื่นๆ บางส่วนของโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดเพื่อน้องในชนบทของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
         ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย และเดินทางกลับในเวลา 13.00 น. โดยรถตู้ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

1,535 total views, 1 views today

1 ตอบกลับไปที่ โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2555

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น