ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย

โดย อาจารย์อรชา เผือกสุวรรณ

          บุคลากรของหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ไปศึกษาดูงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรื่อง “สมบัติแผ่นดิน”  เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2555  เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

1,190 total views, 3 views today

1 ตอบกลับไปที่ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น