ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Proquest

สรุปการสัมมนา เรื่อง “ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Proquest”
วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2551 ณ ชั้น 6 ห้องจุฬารัตน์ โรงแรมสุโขทัย
จัดโดย : บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้เข้าสัมมนา :
นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ
และนางสุภาพร วิมุกตานนท์

 

09.00-09.15 น. Opening Speech โดย Ms. Louise Peck ได้กล่าวถึง
                        – The Proquest Mission
                        – The Proquest Family of Brands ได้แก่ PQ Platform , CSA illumine , CSA illustrate , Humanities Database , UMI , NetLibrary , SIRs , RefWorks , RefAware , COS เป็นต้น
                        – The Research Process and Why Research?
                        – Transforming the Research Experience Secondary Materials
                        – The Value of Abstract & Index Database (UndergraduateSchools and GraduateSchools)
                        – Transforming the Research Experience Original Data
                        – Constant Enhancement and Evolution ได้แก่ Unique Content , Quality Content , Depth of Content , Quality Indexing , Leadership Position , Relationships and Technology 

09.15-10.30 น. Proquest Dissertations and Theses Full-Text โดย Mr. Kelvin Law ได้กล่าวถึง
                        – จำนวนรายการวิทยานิพนธ์ที่มีโดยแยกตามประเภทหัวเรื่อง สาขาวิชา และประเทศ
                        – PQDT Full-Text มีข้อมูลฉบับเต็มรูปแบบมากกว่า 1 ล้านรายการ (PDF File)
                        – สาธิตการสืบค้น PQDT Full-Text โดยฐานข้อมูลสามารถเลือกสืบค้นจาก “Supplemental Files” ซึ่งรูปแบบผลการสืบค้นมีทั้งแบบ Audio , Code Script , Data , Image , PDF , Presentation , Spreadsheet และ Text ซึ่งตอนนี้ไฟล์แบบมัลติมีเดียมีมากกว่า 2,000 รายการ
                       - ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูการทำงานเป็นภาษาไทยได้
                       - ให้ข้อมูลทั้งบทคัดย่อและฉบับเต็มรูปแบบ (Full-Text)

10.45-11.30 น. CSA Technology Research Database (TRD) โดย Mr. Kelvin Law และ Ms. Louise Peck ได้กล่าวถึง
                        – สำหรับ CSA Technology Research Database ให้ข้อมูลบทคัดย่อและดัชนี
                        – ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
                        – ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1962 จนถึงปัจจุบัน มากกว่า 11.2 ล้านรายการ ทำการอัพเดทข้อมูลทุกเดือน จากสิ่งพิมพ์กว่า 4,000 รายชื่อ
                        – CSA Technology Research Database ประกอบด้วย
                                    (1) CSA Materials Research Database with METADEX : มีมากกว่า 5.1 ล้านรายการ , Focus of Non-English Coverage , Specialist Content on Materials Science , Used in Engineering Application
                                    (2) CSA High Technology Research Database with Aerospace : มีมากกว่า 6.5 ล้านรายการ , Key Component is Aerospace Database Acquired from AIAA in 2001
                                    (3) CSA Engineering Research Database : มีมากกว่า 4.5 ล้านรายการ , ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
                        – 20 Publication Types โดยเป็นบทความวารสาร 57% ประชุมสัมมนา 21% รายงาน 9% และอื่นๆ 13% 

11.30-12.00 น. PQ5000 Special Collection for Thailand โดย Mr. Kelvin Law ได้กล่าวถึง
                        – อธิบายคุณลักษณะของ Proquest Special for Thailand Non-Periodical Contents : Proquest Business
                                    (1) ABI/INFORM Dissertation are from be from 1962 Forward
                                    (2) Consisting of Over 18,000 Full-Text Dissertations
                                    (3) Over 1,000 Colleges and University
                                    (4) Benefits from ABI/INFORM Indexing
                                    (5) Over 4,300 Full-Text Dissertations Added in 2006

  proquest

1,211 total views, 1 views today

1 ตอบกลับไปที่ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Proquest

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น