เทคนิคการเดินทอง

ปรัชญา  แก้วมาก
ประกอบ  ดาราตระกูล

ขั้นตอนการเดินทอง
          1.  เรียนรู้ตัวอักษรตะกั่วโดยตัวอักษร วรรณยุกต์ และสระ จัดเก็บเรียงตามตัวอักษรจัดไว้เป็นช่องๆ  (ตัวอักษรมีทั้งตัวเต็มและตัวครึ่ง)
         ตัวเต็ม คือ  อักษรที่ไม่มีวรรณยุกต์ หรือ สระทั้งบนและล่าง เช่น คำว่า “การ”
         ตัวครึ่ง คือ  อักษรที่มีสระ วรรณยุกต์ ที่อยู่บนตัวอักษรหรือด้านล่าง ตัวอักษร เช่น คำว่า “หิว” ต้องใช้ตัวอักษรตะกั่วที่เป็น ห ตัวครึ่ง เพื่อรองรับสระ อิ ด้วย
         2.  เรียงตัวอักษรตะกั่ว ตามชื่อเรื่องที่ต้องการและตรวจความถูกต้องของชื่อเรื่อง
         3.  ใช้คีมคีบตัวอักษรตัวตะกั่วที่จัดเรียงไว้เข้าบล็อก เพื่อนำเข้าเครื่องปั้มทองโดยตั้งความร้อนที่ประมาณ 120 – 160 องศา
         4.  จัดตำแหน่งตัวอักษรที่ต้องการปั้มให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมและหมุนล็อคให้แน่น
         5.  การจัดวางหน้าปกสำหรับการเดินทอง ในกรณีมีหลายฉบับที่เป็นชื่อเรื่องเดียว ให้ทำเครื่องหมายในจุดการวางหน้าปกในตำแหน่งเดียวกัน ทั้งนี้ปกแต่ละปก มีหลายส่วนในการเดินทอง เช่น ตราสัญลักษณ์ ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้แต่ง  ชื่อสถาบัน  หรือสำนักพิมพ์ ต้องแยกวางตำแหน่งทีละส่วน
         ข้อสังเกต การแยกวางตำแหน่งเดินทองทีละส่วนของหน้าปกเพื่อความชัดเจนการเดินทองของข้อความในหน้าปก
         6.  วางปกตามตำแหน่งที่จัดไว้ โดยใช้มือกดปกให้แน่น พร้อมนำแผ่นฟรอยด์ที่เตรียมไว้ วางบนหน้าปก ตรงตำแหน่งตัวอักษรที่ต้องการปั้ม
         7.  ดึงคันโยกเครื่องปั้มทองให้ได้น้ำหนักและจังหวะที่เหมาะสม ห้ามกดค้างเนื่องจากตัวอักษรจะละลาย
         8. การเดินทองที่สันหนังสือ ใช้หลักการเดียวกัน แต่มีข้อความเฉพาะชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และปีพิมพ์
         9.  จัดเรียงตัวอักษรที่แล้วเสร็จ จัดเก็บเข้าถาดตัวอักษรตามช่องที่จัดไว้

1,781 total views, 3 views today

1 ตอบกลับไปที่ เทคนิคการเดินทอง

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น