ทัศนศึกษาดูงานห้องสมุด เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง

สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์

          ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับรางวัล “The Top 10 Best Investment Hub@SET Corner 2552”  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน  และได้รับโล่รางวัลเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์  ชั้น 5  สยามพารากอน  พร้อมทุนทัศนศึกษาดูงานห้องสมุด ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2552
          
          ดิฉันเป็นผู้แทนจากศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับผู้แทนจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยอีก 9 แห่ง และผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดินทางไปยังเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง  เมื่อเช้าตรู่ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 และได้ศึกษาดูงานของห้องสมุดมหาวิทยาลัย 3 แห่ง และห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง  เป็นการเดินทางไปศึกษาดูงานที่คุ้มค่าและใช้เวลาได้เป็นประโยชน์ยิ่ง  นอกจากนั้นก็ไปทัศนศึกษาสถานที่ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจของฮ่องกง เช่น หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  สถานที่สักการะเจ้าแม่ทับทิม  เจ้าแม่กวนอิม  เป็นต้น  รายละเอียดของการศึกษาดูงานและภาพประกอบมีดังต่อไปนี้ : ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่

ภาพการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานห้องสมุด ณ  เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง

วันที่  14 พฤศจิกายน  2552


ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 


คืนแรกในฮ่องกง

 วันที่  15 พฤศจิกายน  2552

  
   
เดินทางโดยเคเบิ้ลคาร์ ไปหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  


ทัศนียภาพที่ถ่ายจากเคเบิ้ลคาร์


เคเบิ้ลคาร์  


พระใหญ่วัดโป่หลิน


หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  


ภายในบริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง


ภายในบริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  


ภายในบริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง


ด้านหลังบนยอดเขา คือ พระใหญ่วัดโป่หลิน  


หน้าประตูทางเข้า / ออกบริเวณวัดโป่หลิน


Lee Shau Kee Library (Hong Kong University of Science and Technology Library)  


ภาพวิวของมหาวิทยาลัย


ภาพวิวของมหาวิทยาลัย


ทางเข้าห้องสมุด


Compack Shelves  


โต๊ะเดี่ยวอ่านหนังสือ


เจ้าแม่ทับทิม  


เจ้าแม่กวนอิม

 วันที่  16 พฤศจิกายน  2552

  

หน้าห้องสมุด Pao Yue – Kong Library  (The Hong Kong Polytechnic University Library)  


บริเวณภายในมหาวิทยาลัย


ยืนรอรถบัส


Main Library (University of Hong Kong Library)


เวลาเปิดปิดห้องสมุด  


ค้นข้อมูล


ป้าย  Yellow  Zone  


Compack Shelves


บริเวณลานพักผ่อนบนตึกห้องสมุด  


บริเวณลานพักผ่อนบนตึกห้องสมุด


ลงทะเบียนทำบัตรสมาชิก  


ทางเข้าห้องสมุด


ฮ่องกงเต็มไปด้วยตึกสูงๆ  


ฮ่องกงเต็มไปด้วยตึกสูงๆ

2,295 total views, 1 views today

1 ตอบกลับไปที่ ทัศนศึกษาดูงานห้องสมุด เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น