โครงการ “Update ประกันสังคม 2558″

รายงานโดย 
นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย์

          ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
จัดอบรมเรื่อง “Update ประกันสังคม 2558″ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสัจจา
เกตุทัต 1 ชั้นล่าง  อาคารสำนักอธิการบดี 2  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น.

  • โครงการตามแนวพระราชดำริการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
  • วิธีสร้างบุญบารมี พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร
  • วิทยากรโดย อาจารย์บำรุง  รามศรี  จากสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

11896107_963625007014636_5421784237191908490_n (1)11904740_963625010347969_3852267614449433910_n11216725_963625063681297_1950702667982643358_n12003210_963625083681295_3726789481450271348_n

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.  

  • กองทุนประกันสังคม   
  • วิทยากรโดย นางกนกนันท์ วีริยานันท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม
    โทร. 089-790-8800 

11027966_963644757012661_4785268695903343401_n11062362_963644787012658_1476867293217361847_n12003879_963644910345979_6562999439847415231_n12009654_963644923679311_4022166724615456854_n

          สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้นตาม พรบ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป มีดังนี้

 SSO-1 SSO-2 SSO-3 SSO-4 SSO-5 SSO-6 SSO-7 SSO-8 SSO-9 SSO-10 SSO-11 SSO-12 SSO-13 SSO-14 SSO-15 SSO-16 SSO-17

เอกสารประกอบ PowerPoint

3,030 total views, 1 views today