งานแถลงข่าวเปิดโครงการงานสัปดาห์ประชาธิปก

15july2015-1

โดย  อาจารย์สุกานดา ดีโพธิ์กลาง

          พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “สัปดาห์ประชาธิปก” ภายใต้แนวคิด “ดุจแสงทองส่องไทย แรงบันดาลใจของแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และถ่ายทอดเรื่องราว “7 เรื่องราวของในหลวง ร.7 ที่คนไทย (อาจ) ไม่เคยรู้” เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนชาวไทยและน้อมนำเรื่องราวในรัชสมัยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต โดยมี นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และผู้บริหารของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เป็นผู้ให้ข้อมูล ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคมนี้ เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

15july2015-2 15july2015-3 15july2015-415july2015-5

หมายเหตุ : จากงานแถลงข่าวเปิดโครงการงานสัปดาห์ประชาธิปก วันที่ 15 กรกฏาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า ผู้เข้าร่วมงานโดย อาจารย์สุกานดา ดีโพธิ์กลาง และนางปัทมพร  โพนไสว

957 total views, 1 views today