การอบรมระบบการสืบค้น DPU Discovery Service

          ศูนย์สนเทศและหอสมุด จัดอบรมระบบการสืบค้น DPU Discovery Service โดย คุณกัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช วิทยากรจากบริษัท EBSCO ให้กับบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศและหอสมุด จำนวน ๓๐ คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องฝึกอบรมฯ ชั้น ๒ ศูนย์สนเทศและหอสมุด

20094_801456469967427_2376996494366250662_n 1549208_801456453300762_7571821253145289960_n 1625617_801456483300759_2428280400970065214_n 10407721_801456476634093_8199321654831101545_n 11174991_801456466634094_6253325652499395123_n 11230112_801456449967429_4529100297096441905_n 11737833_801456463300761_5478228097687177477_n 11745700_801456443300763_4105584403199324001_n 11755902_801456439967430_4324132117192794023_n

863 total views, 2 views today