นิทรรศการประเทศอาเซียน

          แผนกบริการสารสนเทศ ศูนย์สนเทศและหอสมุด จัดนิทรรศการประเทศอาเซียน เรื่อง “Singapore: Green City” และ “ฟิลิปปินส์: แหล่งผ้าทอใยสับปะรด” เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานกิจกรรม  ชั้น ๒ ศูนย์สนเทศและหอสมุด 

20150729_104529_LLS 20150729_104548_LLS 20150729_104606_LLS 20150729_104627_LLS 20150729_104722_LLS 20150729_104745_LLS 20150729_104816_LLS

1,038 total views, 2 views today