นิทรรศการหอจดหมายเหตุ มธบ. เรื่อง ศาลาธรรมธัช

          หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ศูนย์สนเทศและหอสมุด จัดนิทรรศการจดหมายเหตุ มธบ. ครั้งที่ ๒ เรื่อง ศาลาธรรมธัช ระหว่างวันที่ ๙ กรกฎาคม – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น ๒ ศูนย์สนเทศและหอสมุด

20150729_111407_LLS20150729_111542_LLS

20150729_111433_LLS

20150729_111456_LLS 20150729_111523_LLS

1,014 total views, 2 views today