ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

          การสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาส 30 ปี แห่งความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เรื่อง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) วันที่ 12-13 มีนาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 11070816_775024009278253_3974209118732977447_n
11062773_775024115944909_6048000693409935002_n522140_775024055944915_755693411258575954_n 10394079_775024142611573_190536167117319064_n 10458636_775024219278232_1210046319705935598_n 11018624_774871855960135_1049451325937100207_n
11069640_774871769293477_4768049314014062341_n 11069785_774871712626816_7409156770149476069_n

เอกสารประกอบการสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558

1.  การอภิปรายเรื่อง “ห้องสมุดในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้”

2.  การบรรยายเรื่อง “ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในฐานะคลังความรู้”

3.  การเสวนาเรื่อง “การใช้สารสนเทศของผู้เรียนในยุค Gen Z/Gen ME : มุมมองจากงานวิจัย”

 

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558

4.  การอภิปรายเรื่อง “Databrarian พันธกิจอนาคตของบรรณารักษ์ในศตวรรษใหม่”

5.  การบรรยายเรื่อง “ห้องสมุด (บรรณารักษ์) กับบทบาทการสนับสนุนการวิจัย”

2,075 total views, 2 views today