เชิญใช้บริการฐานข้อมูล Airiti Library (1 Nov. 2017 - 31 Oct. 2018)
บริการ DPU VPN : เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย
วันและเวลาทำการของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เชิญใช้บริการฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) (1 Jan. - 30 Nov. 2018)
หนังสือใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
หนังสือใหม่ สาขานิติศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สื่อโสตทัศน์ใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายชื่อสื่อโสตทัศน์ใหม่ประจำเดือน มกราคม 2561
หนังสือที่ถูกยืมสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 2561
เชิญใช้บริการโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X7
เชิญใช้บริการโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X8
แนะนำ eBooks on EBSCOhost
เชิญใช้บริการฐานข้อมูล CNKI (1 Nov. 2017 - 31 Oct. 2018)
EPlogo DPU Discovery Service:

Keyword Title Author
Interlibrary loan service/ยืมระหว่างห้องสมุด:

Keyword Title Author

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ/Search Library Collections

Database : Books & Serials
  
Database : Journal Indexing
  

 

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases)

ACM Digital Library Passport
Business Source Premier(BSP) ProQuest Dissertation&Theses Global
eBooks on EBSCOhost ScienceDirect
Emerald Scopus
Hospitality&Tourism Complete Thai Academic eBooks
iNewLaw.com ThaiLis Digital Collection (TDC)
iQNewsClip The Wall Street Journal Asia ePaper
Journal of Media Psychology WestlawNext

 

  • *มีปัญหาในการยืม-คืนหนังสือ/สื่อโสตทัศน์ โทร.0-2954-7300 ต่อ 403*
  • *มีปัญหาในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ โทร.0-2954-7300 ต่อ 405*

 

ต่อการยืม/Renew Borrowed Items

Member ID 
Member ID 

 

ตรวจสอบการยืม/Check Borrowed Items