บุคลากร | นักศึกษา | บุคคลทั่วไป

เข้าใช้ระบบ DPU KM

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
การถ่ายทอดความรู้ด้านนาฎศิลปไทย และวัฒนธรรมไทย ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ
โดย มธุรส ไอยรารัตน์ | อ่าน 179  คน | ตอบ 0  คน | ถูกใจ 66 คน

ความภูมิใจในการทำงานด้านบำเพ็ญประโยชน์
โดย ทัศนีย์ พุฒสา | อ่าน 481  คน | ตอบ 0  คน | ถูกใจ 62 คน

การบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา One Stop Service : OSS
โดย supanee prachumchon | อ่าน 168  คน | ตอบ 0  คน | ถูกใจ 62 คน

KM เพื่อประกันคุณภาพของวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) หลักการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยการจัดนิทรรศการ (Exhibition Displays) โดย พลอากาศตรีหญิง ดร.จิราภรณ์ ศรีศิล
โดย พลอากาศตรีหญิง ดร .จิราภรณ์ ศรีศิล | อ่าน 283  คน | ตอบ 4  คน | ถูกใจ 85 คน

"ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"
โดย นางสาวสิริพร ไม่หลงชั่ว | อ่าน 376  คน | ตอบ 0  คน | ถูกใจ 215 คน

ไม่มีข้อมูล

ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชมเชย ชื่อโครงการ บริการเพื่อกด Like หน่วยงาน ฝ่ายทะเบียนการศึกษา โดย น้ำผึ้ง เอี่ยมปลัด
ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชมเชย ชื่อโครงการ ห้องเรียนคุณภาพ หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โดย น้ำผึ้ง เอี่ยมปลัด
กิจกรรมประจำเดือนนี้
ไม่มีข้อมูล
ความหมายของ Glocalization
โดย จันทร์พา ทัดภูธร
ชื่อเรียกตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูไทย
โดย จันทร์พา ทัดภูธร
ตัวละครที่รัก
โดย ยุทธนา บุญอาชาทอง
แง่คิดดีๆ..จากเจ้าของอสังหาริมทรพทย์อันดับหนึ่งของไทย
โดย พงศพัศ บัวแก้ว
แชร์อินเตอร์เน็ต ด้วย Android
โดย Autit Pimpa
จำนวนผู้เยี่ยมชม 234 ครั้ง
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ