บุคลากร | นักศึกษา | บุคคลทั่วไป
การถ่ายทอดความรู้ด้านนาฎศิลปไทย และวัฒนธรรมไทย ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ
โดย มธุรส ไอยรารัตน์ | อ่าน 159  คน | ตอบ 0  คน | ถูกใจ 60 คน

ความภูมิใจในการทำงานด้านบำเพ็ญประโยชน์
โดย ทัศนีย์ พุฒสา | อ่าน 357  คน | ตอบ 0  คน | ถูกใจ 58 คน

การบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา One Stop Service : OSS
โดย supanee prachumchon | อ่าน 149  คน | ตอบ 0  คน | ถูกใจ 58 คน

KM เพื่อประกันคุณภาพของวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) หลักการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยการจัดนิทรรศการ (Exhibition Displays) โดย พลอากาศตรีหญิง ดร.จิราภรณ์ ศรีศิล
โดย พลอากาศตรีหญิง ดร .จิราภรณ์ ศรีศิล | อ่าน 243  คน | ตอบ 4  คน | ถูกใจ 78 คน

"ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"
โดย นางสาวสิริพร ไม่หลงชั่ว | อ่าน 359  คน | ตอบ 0  คน | ถูกใจ 208 คน

ปีการศึกษา 2557 ได้รับรางวัลที่หนึ่ง ชื่อโครงการมัคคุเทศก์อาสา โดย น้ำผึ้ง เอี่ยมปลัด
ปีการศึกษา 2557 ได้รับรางวัลชมเชย ชื่อโครงการเรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก โดย น้ำผึ้ง เอี่ยมปลัด

ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลที่หนึ่ง ชื่อโครงการ การจัดการงานบริการยุคใหม่ โดย น้ำผึ้ง เอี่ยมปลัด
ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลที่สอง ชื่อโครงการ ระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลออนไลน์ โดย น้ำผึ้ง เอี่ยมปลัด
ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลชมเชย ชื่อโครงการ ระบบสารสนเทศตรวจสอบผลการอบรม/ประเมินทักษะ Career Prep. โดย น้ำผึ้ง เอี่ยมปลัด
กิจกรรมประจำเดือนนี้
ไม่มีข้อมูล
ความต้องการตัวละคร
โดย ยุทธนา บุญอาชาทอง
ความหมายของ Glocalization
โดย จันทร์พา ทัดภูธร
ชื่อเรียกตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูไทย
โดย จันทร์พา ทัดภูธร
7 เทคนิคการแต่งหน้าอย่างง่ายเวอร์ ที่อยากบอกต่อค่ะ
โดย ศิริพร สถิตย์พงษ์
ตัวละครที่รัก
โดย ยุทธนา บุญอาชาทอง
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2261 ครั้ง
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ