ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาคาร 6 ชั้น 17
110/1-4 ถนนประชาชื่น
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์: 0-2954-7300 ต่อ 465
โทรศัพท์มือถือ: 09-5252-5129
โทรสาร: 0-2589-2371
อีเมล: ises.dpu@gmail.com

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ


แผนที่เดินทาง

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ อาคาร 5 (E)

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์