แผนที่เดินทาง

 

อาคาร 1 อาคารปฏิบัติการ โรงแรม DPU PLACE
อาคาร 2 ศูนย์อาหาร (อาหารและเครื่องดื่ม)
อาคาร 3 (อาคารสัจจา  เกตุทัต) ศูนย์วัฒนธรรม
อาคาร 4 อาคาร 10 (อาคารเอนกประสงค์)
อาคาร 5 (อาคารสนั่น  เกตุทัต) อาคาร สุทธิเกตุ (ศูนย์กีฬา)
อาคาร 6 (อาคาร ดร.ไสว  สุทธิพิทักษฺ์) สระว่ายน้ำ
อาคาร 7 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) หอพัก DPU 1
อาคาร 8 หอพัก DPU 2
อาคาร 9 อาคาร 11 (อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์)
อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์(สตูดิโอ) โรงเพาะชำ
อาคารสำนักอธิการบดี