“ในการก้าวเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงนี้ นักบัญชีต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขันเสรีที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและทำให้ บทบาทของนักบัญชีในปัจจุบันมีขอบเขตมากกว่านักบัญชีรุ่นก่อน  สถาบันพัฒนาวิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนักบัญชีทั่วประเทศไทยในการให้บริการวิชาการและงานด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และเติมเต็มประสบการณ์ในวิชาชีพบัญชีมากว่า 8 ปี ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า นักบัญชีไทย ไม่น้อยหน้าใครในโลก”

ผศ.เพ็ญธิดา พงษ์ธานี
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี


    DownLoad ใบสมัคร

  • ใบสมัครอบรม 12 ชม/ใบสมัครสมาชิก
  • ใบสมัคร การใช้ (ร่าง) TFRS 15 มาตรฐานรายงานทางการเงินเรื่องการรับรู้รายได้ของกิจการ (เต็มแล้วค่ะ)
  • ไม่พบข่าว