บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)


           นักศึกษาสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi ได้ทุกจุดภายในบริเวณมหาวิทยาลัย หลังจากลงทะเบียนขอใช้บริการ ได้ที่ อาคาร 7 ชั้นล่าง (ห้อง Lab22) หรือ อาคาร 8 ชั้น 2 ติดต่อส่วนเคาท์เตอร์ด้านหน้า