FAQ
startup
dpunews

Be Entrepreneur

 

50 ปีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

เรียนต่อป.ตรี เลี้ยวไป..สายไหนดี ?

 

 

DPU NEWS


DPU TRANSFORMS YOU TO AN ENTREPRENEUR


Thailand 4.0

เปลี่ยนตัวเองให้ทันโลก


DPU STARTUP UNIVERSITY


Board of Honors

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ผู้ชนะโครงการ HERO Stock Learning

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา CIBA ผู้ชนะโครงการ HERO Stock Learning รับทุนจาก บล.ฟินันเซีย ไซรัส (FSS)

DPU X STARTUP HERO

ขอแสดงความยินดีกับ **ทีม JELDER** DPU X STARTUP HERO ที่ชนะรางวัล อันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท จากการแข่งขัน “STARTUP THAILAND LEAGUE 2019” วันที่ 6-7 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Final Demo Day

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง 3 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าแสดงผลงานในวัน "Final Demo Day" ถึงเวลาแสดงความสามารถ ระเบิดไอเดียธุรกิจให้ทุกคนได้เห็นกันแล้ว

ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา

รับรางวัลชนะเลิศพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัล 50000 บาท ในการแข่งขัน หุ่นยนต์ปฎิบัติการทางนิวเคลียร์จัดโดยรายการสมรภูมิไอเดีย สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ


นายอานนท์ บัวภา

นักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ได้ถูกคัดเลือกเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับอุดมศึกษา
สถานศึกษาขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานครนางสาวนัฎฐา จริงสันเทียะ

สาขาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ชั้นปีที่ 4 เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี “รางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียง” ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2558 ระดับอุดมศึกษา ประเภทหญิง หลังจากได้เป็นตัวแทนนักศึกษาจากทั่วประเทศที่ร่วมแข่งขันถึง 3,392 คน จาก 470 สถาบัน คัดเลือกเหลือเพียง 214 สถาบัน
จัดโดยธนาคารธนชาต

นางสาวลัลดา แก้วยอดครู

ได้รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

นายธรรมรัตน์ เกตุอินทร์

รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560

นายรัชตะ อธิคมเสรณี

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2559

หลักสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตรที่เปิดรับระดับปริญญาตรี ได้แก่... เพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติด้านการศึกษา 1.สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า... เพิ่มเติม

การสมัคร/การคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะจัดสอบคัดเลือกทันทีในวันที่ยื่นใบสมัคร โดยวิธีสัมภาษณ์ยกเว้นสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน... เพิ่มเติม

Porto

หลักสูตรปริญญาตรี 2561

ค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน (โดยประมาณ) หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์... เพิ่มเติม

วันปฐมนิเทศ/วันเปิดภาคการศึกษา

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นการเข้าร่วมโครงการ สู่อ้อมกอด มธบ. ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่... เพิ่มเติม

ทุนการศึกษา

นักศึกษาสามารถขอใบสมัครทุนการศึกษาได้ที่จุดรับสมัคร เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร... เพิ่มเติม