ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง หน่วยงาน ปิดรับสมัคร  
Foreign Trade Practice Lecturer CHINA-ASEAN International College (CAIC) 2017-03-31 รายละเอียด
Business Law Lecturer CHINA-ASEAN International College (CAIC) 2017-03-31 รายละเอียด
Lecturer in Financial, Investment, and Insurance Management CHINA-ASEAN International College (CAIC) 2017-03-31 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารเครือข่าย ฝ่ายสื่อสารการตลาด 2017-03-31 รายละเอียด
อาจารย์ประจำหลักสูตรการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการโรงแรม 2017-03-31 รายละเอียด