ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง หน่วยงาน ปิดรับสมัคร  
คนสวน ฝ่ายภูมิทัศน์และยานพาหนะ 2017-09-30 รายละเอียด
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ 2017-08-31 รายละเอียด
อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2017-08-31 รายละเอียด