10 ขั้นตอนการทำ Startup

เราสามารถเป็นหนึ่งใน #Startup ที่ประสบความสำเร็จได้ อย่ากลัวที่ก้าว Start ได้ง่ายๆด้วย 10 ขั้นตอน #ChangeEduTH #DPUWay #DPU