เพราะคุณเองก็อยากประสบความสำเร็จตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนปี 1 ใช่ป่ะ ?

เพราะคุณเองก็อยากประสบความสำเร็จตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนปี 1 ใช่ป่ะ ?

เปลี่ยนความชอบของคนยุคใหม่ เป็นอาชีพที่ใช่ได้ที่นี่ … มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ #StartupUniversity