คุณแปลก

คุณกล้าไหมที่จะ “แปลก” เพื่อตามความฝันของคุณ #คุณแปลก #StartupUniversity #DPU