ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑกานติ ชุบชูวงศ์

Assistant Professor Dr.  Montakan Chubchuwong

Education

Bachelor of Arts   (B.A. English)  Chulalongkorn  University,Thailand
Master of Science   (M.Sc. Tourism Studies) University of Surrey, UK
Doctor of Philosophy (Ph.D. International Management)  Asian Institute of Technology, Thailand

Research interests 

Hotel Marketing, Sustainable tourism, Tourists and environment, Place attachment in tourism, Corporate Social Responsibility in Tourism Industry

International publication (blinded-reviewed journal)

  • Chubchuwong, M. (2017). Local environment responsibility: an obligation of resort hotels. Suthiparithat Journal 31 (97). 234-246.  
  • Chubchuwong, M.(2016). Embedding research and academic service in teaching: a case study of a hotel sales management course.  Journal of Teaching in Travel & Tourism. 4 . 351-360. Published on-line on 7 September, 2016.
  • Chubchuwong, M. (2016).  Off-Premise training needs of small and medium-sized hotels in Bangkok. Proceedings of 2016 International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism- Summer. July 12-14, 2016, Kyoto, Japan.
  • Chubchuwong, M. and  Speece, M. (2016).  The “people” aspect of destination attachment in  International tourism.   Journal of Travel and Tourism Marketing .  33 (3). 348-361.
  • Chubchuwong, M., Beise-Zee, R., and   Speece, M. (2015). The effect of natured-based tourism,  destination attachment, and ownership of property on pro-environment attitudes and behaviors of visitors: a study in Thailand.  Asia Pacific Journal of Tourism Research.  20 (6).656-679.
  • Chubchuwong, M. and  Speece, M. (2014). People attachment as part of place attachment in international tourism.  The Conference Proceedings of International Convention and Expo Summit 2014. 9th-10th May, 2014, Seoul, South Korea.  Organized by  Hallym University of Graduate Study.
  • Chubchuwong, M., Beise-Zee, R. and Speece, M. (2013). What makes visitors environment-friendly? A study of international visitors in Thailand.  Published in the Confernce Proceedings of the 1st World Confernce on Hospitality, Tourism and Event Research and International Convention and Expo Summit 2013. 25-28 May, 2013, Bangkok, Thailand.  This paper was awarded the Best Paper from the Emerald Publishing Group.
  • Chubchuwong,L . (1999).   The study of tourists and residential opinions towards the Hua-Hin Night Market for the sustainable tourism development.  Funded  by  the Tourism Authority of Thailand.  Conference Proceedings of the Sixth Asia Pacific Tourism Association Conference. June 28-July 1, 2000. Phuket, Thailand.

 

Newspaper Articles (in Thai)

มณฑกานติ ชุบชูวงศ์.การท่องเที่ยวสีเขียว ประเทศไทยพร้อมหรือยัง.  หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 1  กรกฎาคม 2557

Dissertations

Chubchuwong, M. (2014).  Factors affecting visitors ’pro-environment attitudes and behaviors; A  study of international visitors in Thailand.  PhD Dissertation, School of Management, Asian  Institute of Technology, Thailand

Chubchuwong, M. (1988).   Marketing Thailand as a Tourist Destination.  M.Sc. Dissertation, School of  Tourism and Hospitality, University of Surrey, UK    

Textbooks (in Thai)

ตำรา

มณฑกานติ  แลนแคสเตอร์.  (2549).  การตลาดโรงแรม.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หนังสือ

สมาคมโรงแรมไทย. (2553). การจัดการตลาดธุรกิจโรงแรม.บทที่ 8 การเลือกสรรและการบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย.สมาคมโรงแรมไทย.

เอกสารคำสอน

มณฑกานติ ชุบชูวงศ์. (2552). การบริหารงานขายโรงแรม.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว.(2549).  บทที่ 7 ตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยว และ บทที่ 13 แนวโน้มและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

Work experiences

Academic experience

2015-Present      Deputy Dean, Administrative Affairs, Faculty of Tourism and Hospitality, DPU 

2013-2015          Deputy Dean, Academic Affairs, Faculty of Tourism and Hospitality, DPU

2008-2009          Deputy Dean, Academic Affairs, Faculty of Arts and Sciences, DPU

2006-2008          Head, Department of Tourism and Hotel Studies, DPU

2005-2007          Director, Hospitality and Tourism Management, DPU International College

2001-2005          Lecturer, Department of Tourism and Hotel Studies, DPU

2000-2001          Director, Tourism and Hospitality Program, Rangsit University International College

1998-2000           Head,    Dept. of Tourism and Hotel Administration, Stamford  University, Cha-am

Academic Training (in Thai)

2545

การอบรมหลักสูตรวิทยากรฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2547

การอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2547

การอบรมหลักสูตรวิทยากรการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

จัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

Hotel Industry Experience

1996-1998            Group of Hotels, Director of Sales, Le Meridien  Resorts, Thailand

1995-1996            Director of Sales, Le Meridien Phuket and Le Meridien Baan Boran, Thailand

1992-1995            Assistant Director of Sales, Le Meridien Phuket and Le Meridien Baan Boran

1989-1992            Convention Manager, Le Meridien Phuket, Thailand

Airline Industry Experience

1986-1987             Ground Hostess, World Travel Services Company  (serving Lufthansa Airlines)

Professional Training

Cert. in Advanced Sales Techniques, Singapore

Cert. in Commercial Portfolio, Jarkata, Indonesia

Cert. in Time Management by Richey management Consultant Inc.

Cert. in Junior Meridien Management, Thailand

 

Contact

Asst. Prof. Dr. Montakan Chubchuwong

Faculty of Tourism and Hospitality

Dhurakij Pundit University

Building 6, Floor 9,  110/1-4

Prachachuen Road, Laksi,

Bangkok 10210

Office  Tel.      66 2 9547300 # 562   Fax.  66 2 9547354

Mobile    66 81 5208720

Email : montakan.chu@dpu.ac.th